fullskärmsbild

Jämför statistik mellan länder

KB levererar biblioteksstatistik till utländska organisationer som sedan publicerar den tillsammans med siffror från andra länder. På så vis är det möjligt att jämföra statistiken länder emellan.

Åtta småbilder över åtta länders biblioteksstatisk.

Utdrag från sidan EU Library Factsheets.

Tjänster där du kan jämföra bibliotek

Biblioteksdata för folkbibliotek i EUlänk till annan webbplats (Public Libraries 2030)

Biblioteksdata från olika typer av bibliotek runtom i världenlänk till annan webbplats (IFLA Library Map of the World)

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?