Jämför statistik mellan länder

KB levererar biblioteksstatistik till utländska organisationer som sedan publicerar den tillsammans med siffror från andra länder. På så vis är det möjligt att jämföra statistiken länder emellan.

Åtta småbilder över åtta länders biblioteksstatisk.

Utdrag från sidan EU Library Factsheets.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?