Hämta ut statistik

Ta del av Sveriges officiella biblioteksstatistik. Här hittar du bland annat information om bestånd, lån, besök och personal.

Preliminär och slutlig statistik

De offentligt finansierade biblioteken som är minst halvtidsbemannade tillfrågas varje år om den verksamhet de haft året innan.

Redan när de första svaren kommer in i januari preliminärpubliceras statistik löpande per svarande biblioteksorganisation. Dessa svar kan du ta del av i databasen för biblioteksstatistiken Länk till annan webbplats.. Uppgifterna finns även tillgängliga som öppen länkad data via KB:s API:er.

Den slutliga statistiken för 2023 publicerades 15 maj 2024. Den är uppdelad efter bibliotekstyp, kommun-, region- och riksnivå.

Biblioteksstatistik för 2015-2023

Här hittar du den senaste biblioteksstatistiken från år 2023 samt tidigare statistik ner till år 2015.

Logotyp för Sveriges officiella statistik.

Kontaktuppgifter till bibliotek

I Libris biblioteksdatabas finns kontaktuppgifter till alla bibliotek som ingår i statistiken.

Biblioteksstatistikens innehåll

Alla frågor som ställs i undersökningen hittar du i vår exempelenkät! Länk till annan webbplats.

Statistiken ger bland annat information om:

 • antalet lån, nedladdningar och inköp av olika medietyper
 • antalet fysiska och digitala besök
 • öppettider
 • antalet anordnade aktiviteter
 • antalet anställda, samt könsfördelningen bland dem
 • antalet skolbibliotek i Sverige som har minst halvtidsbemanning

Exempel på detaljer som inte ingår i statistiken:

 • antal utlån av enskilda böcker eller författare, till exempel Sveriges mest utlånade bok. Det hittar du via Sveriges författarfonds arkiv Länk till annan webbplats.
 • hur många böcker som ges ut i Sverige. Se KB:s statistik om nationalbibliografin.
 • de mest utlånade utländska språken
 • hur många enskilda personer som lånar e-böcker, eller hur stor andel av dessa som är ljudböcker
 • vilka skolor som helt saknar skolbibliotek

Databas för biblioteksstatistik

KB har en särskild databas där de siffror som biblioteken lämnar löpande publiceras. I databasen finns möjlighet att ta fram verksamhetsrapporter för enskilda bibliotek upp till tre år. 

Gå till databas för biblioteksstatistik Länk till annan webbplats.

Fler rapporter med koppling till statistik

KB tar årligen fram olika typer av rapporter, där underlaget bland annat hämtas från biblioteksstatistiken.

Ta del av KB:s övriga rapporter

Ställ en fråga
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?