KB välkomnar pliktutredningen

Regeringen låter en särskild utredare se över pliktlagstiftningen. Utgångspunkten är att anpassa lagarna till ett medielandskap i förändring.

En kvinna med med haklångt hår och glasögon, tagen utomhus.

Riksbibliotekarie Karin Grönvall. Foto: Jann Lipka

– Det är mycket glädjande att denna utredning nu kommer igång. För framtida forskning är det viktigt att dagens medier samlas in, bevaras och tillgängliggörs. Till exempel kommer framtida forskare med all sannolikhet vara intresserade av att analysera den politiska diskussion som i dag förs på sociala medier. Vi kommer från KB:s sida att följa arbetet noga och bidra på bästa sätt till utredningen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

KB har under flera år påtalat att pliktlagstiftningen hamnat i otakt med teknik- och medieutvecklingen. Konsekvensen är att det finns material som inte samlas in och bevaras för framtida generationer.

Pliktlagstiftning förr och nu

KB samlar in nästan allt som ges ut och sprids i Sverige. Insamlingen bygger på två lagar om så kallad pliktleverans. Här kan du läsa mer om lagarna, vår insamling och historien bakom uppdraget.