Pliktutredning i takt med tekniken

En särskild utredare ska se över pliktlagstiftningen. Det beslutade regeringen vid sitt sammanträde på torsdagen. Utgångspunkten ska vara en reglering som är anpassad till ett dynamiskt medie- och publiceringslandskap.

Portträttbild av riksbibliotekarie Karin Grönvall. Hon har haklångt hår, glasögon, en grårutig tröja och en grå kavaj. Bilden är tagen utomhus.

Riksbibliotekarie Karin Grönvall. Foto: Jann Lipka

– Det är mycket glädjande att denna utredning nu kommer igång. För framtida forskning är det viktigt att dagens medier samlas in, bevaras och tillgängliggörs. Till exempel kommer framtida forskare med all sannolikhet vara intresserade av att analysera den politiska diskussion som i dag förs på sociala medier. Vi kommer från KB:s sida att följa arbetet noga och bidra på bästa sätt till utredningen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

KB har under flera år påtalat att pliktlagstiftningen hamnat i otakt med teknik- och medieutvecklingen. Konsekvensen är att det finns material som inte samlas in och bevaras för framtida generationer – material som är betydelsefullt för att förstå vår samtid.

Under 2017 fick KB därför ett regeringsuppdrag att genomföra en studie av pliktlagstiftningens roll och utformning. Syftet var även att visa eventuella behov av andra metoder för insamling. I rapporten Plikten under lupp! (september, 2017) Länk till annan webbplats. konstaterade KB bland annat att lagarna måste revideras och att det behövs kompletterande metoder för e-publikationer och sociala medier.

Mer om pliktutredningen

Särskild utredare är Ulrika Geijer som i dag är chefsrådman vid Förvaltningsrätten i Malmö. Utredaren ska presentera sina förslag senast den 30 december 2020. ​Hela direktivet går att läsa på regeringens webbplats. Länk till annan webbplats.

Pliktlagstiftningen

KB samlar in i stort sett allt som ges ut och sprids i Sverige. Insamlingen styrs av två lagar:

  • Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument, som gäller för tryckt material samt radio- och tv-sändningar, musik, film och multimedier som är avsedda för spridning till allmänheten.
  • Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material, som gäller till exempel musikinspelningar, video, webbunika tidskrifts- och dagstidningsartiklar, samt e-böcker och myndighetspublikationer.