Resursbiblioteken för nationella minoriteter fortsätter sin verksamhet 2024

Nu står det klart att regeringen förlänger KB:s uppdrag att satsa på resursbibliotek för de nationella minoritetsspråken under 2024. Det tydliggjordes strax före jul när KB och Kulturrådet fick sina respektive regleringsbrev.

Flaggor och symboler från Sveriges nationella minoriteter.

– Att resursbibliotekens viktiga uppdrag får fortsätta bidrar till utvecklingen av verksamhet för och om nationella minoriteter på de kommunala biblioteken. Det är glädjande att regeringen ser betydelsen av detta, säger Oskar Laurin, enhetschef för bibliotekssamverkan på KB.

Resursbiblioteken ska utgöra ett stöd för biblioteksverksamheten i landets kommuner, vad gäller rådgivning om till exempel

  • inköp av medier på minoritetsspråken
  • programverksamhet
  • metodstöd
  • hylluppställning
  • och om de nationella minoriteterna som målgrupp.

Under förra året har resursbiblioteken bland annat skapat webbaserade läs- och inköpslistor, arbetat med katalogisering och metadata, skapat filmer för biblioteksmedarbetare, samt ordnat läsecirklar och skrivtävlingar. Och de har svarat på många frågor från bibliotek över hela Sverige.

Vilka är resursbiblioteken?

De fem resursbiblioteken är utsedda av regeringen. Deras uppdrag omfattar språken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Kontakta gärna biblioteken direkt för råd om utveckling av biblioteksverksamhet för nationella minoriteter!

Resursbiblioteket för finska

Finlandsinstitutets bibliotek Länk till annan webbplats.
Mejl: bibliotek@finlandsinstitutet.se


Resursbiblioteket för jiddisch

Judiska biblioteket Länk till annan webbplats.
Mejl: judiska.biblioteket@jfst.se


Resursbiblioteket för meänkieli

Nordkalottbiblioteket Länk till annan webbplats.
Mejl: nkfc@overtornea.se


Resursbiblioteket för romani chib

Romska biblioteket Länk till annan webbplats.
Mejl: info.stadsbiblioteket@malmo.se


Resursbiblioteket för samiska

Samernas bibliotek Länk till annan webbplats.
Mejl: bibliotek@sametinget.se

Läs mer om uppdraget!

Det ursprungliga uppdraget fick KB 2020 och det sträckte sig till och med 2023. Som tidigare, är omfattningen av regeringens satsning 10 miljoner kronor per år.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..