Arbetet med beredskapsfrågor fortsätter 2024

Under 2023 gjorde KB en kartläggning av folkbibliotekens beredskap i Sverige. KB kommer fortsätta belysa beredskapsfrågorna under detta år. Härnäst arrangerar KB ett panelsamtal på temat vid konferensen Folk och kultur i Eskilstuna samt diskuterar frågan på forskarforumet Angelägen forskning.

Legofigurer i en legomiljö.

Folk och kultur

Säkerhetsläget och pandemin har visat på behovet att kunna bedriva verksamhet även när förutsättningarna förändras. Samhällets alla aktörer arbetar just nu med att skapa beredskap i sina verksamheter. Allt fler folkbibliotek engageras i det kommunala arbetet med beredskap och totalförsvar och blir identifierade som samhällsviktig verksamhet, vilket är i linje med den nationella biblioteksstrategins målsättningar. Samtidigt utmanas allt oftare de demokratiska grundvärderingar som bibliotekslagen vilar på.

I ett panelsamtal mellan KB, Myndigheten för psykologiskt försvar och en kommunal bibliotekschef vill vi diskutera bibliotekens roller vid kris eller höjd beredskap. Hur säkerställs bibliotekens uppdrag om att främja fri åsiktsbildning i ett polariserat samhälle? Vad kan övriga samhället lära sig av bibliotekens erfarenhet av att vara öppna mötesplatser som främjar allmänhetens medie- och informationskunnighet? Hur behöver biblioteken stärkas för att till fullo vara beredda?

När? 9 februari, kl. 11.15–11.45
Var? Ångvälten/Tändkulan, Hotel Bolinder Munktell, Folk och kultur, Eskilstuna

Angelägen forskning

Forskaren Anna McWilliams, Totalförsvarets forskningsinstitut, och Linda Wagenius, Biblioteksutveckling Gotland, samtalar om bibliotekens beredskap. Vad är det vi ska skydda oss mot? Samtalet tar sin utgångspunkt i hur hotbilden mot kultur, kulturarv och bibliotek egentligen ser ut.

När? 7 mars, kl. 9–10
Var? Digiteket Länk till annan webbplats.

Tidigare stödmaterial

Under 2023 gjorde KB en kartläggning av folkbibliotekens arbete med beredskap. Kartläggningen resulterade i en sammanfattande artikel samt två kurser på Digiteket. Materialet syftar till att stötta det lokala arbetet med att skapa beredskap i biblioteksverksamheterna.

Du hittar materialet på Digiteket Länk till annan webbplats..

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..