Publicera når milstolpen med 20 tidskrifter på plattformen

Den nationella plattformen för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter har vuxit stadigt sedan lanseringen sommaren 2021.

Hittills under 2023 har nio tidskrifter börjat använda plattformen och ytterligare åtta förväntas ansluta till plattformen i år. Alla tidskrifterna som går med i Publicera publicerar sitt innehåll med omedelbar öppen tillgång och en Creative Commons-licens, som tillåter fri distribution av tidskrifternas artiklar.

De tidskrifter som senast anslutit sig till plattformen är META, Nordisk tidskrift för socioonomastik, Språk och stil, Stockholm Intellectual Property Law Review, Sömn och Hälsa, och Utbildning & Lärande.

META - Historiskarkeologisk tidskrift syftar till att främja historisk-arkeologisk forskning och debatt inom hela det historisk-arkeologiska fältet, inom och mellan uppdragsarkeologi, museer, förvaltning och forskningsinstitutioner. Läs META:s senaste nummer Länk till annan webbplats..

Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics (NoSo) är en tidskrift för forskning om namns roll i samhället och i människors sociala interaktion. Tidskriftens syfte är att synliggöra forskningsbidrag och möjliggöra ett idéutbyte, kritiska diskussioner och såväl teoretisk som metodisk utveckling inom socioonomastik-området. Läs NoSo:s 2023 volym Länk till annan webbplats..

Språk och stil, utgiven sedan 1901, är den ledande facktidskriften för spridning av nya forskningsrön om svenska språkets struktur och användning och erbjuder ett brett forum för forskning om svenska språket. Besök Språk och stil Länk till annan webbplats..

Den första studentledda tidskriften att gå med i Publicera, Stockholm Intellectual Property Law Review (SIPLR) är en juridisk tidskrift med fokus på europeisk immaterialrätt. Det primära syftet med SIPLR är att skapa ett akademiskt juridiskt forum där de mest inflytelserika och betydelsefulla ämnena inom IP-rätten diskuteras av studenter, forskare och jurister. Besök SIPLR Länk till annan webbplats..

Tidskriften Sömn och Hälsa har som mål att sprida praktiknära kunskap om sömn och hälsa, såväl vetenskapliga originalartiklar som populärvetenskapliga sammanfattningar av vetenskapliga studier, erfarenheter av goda exempel, bokrecensioner och essäer. Den ges ut av Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan vid Högskolan Kristianstad och Nätverket Sömn och Hälsa. Läs Sömn och Hälsas våren 2023 nummer Länk till annan webbplats..

Utbildning & Lärande är ämnad att utgöra ett forum för vetenskapliga diskussioner inom kunskapsområden som pedagogiskt arbete, didaktik, pedagogik och utbildningsvetenskap och tidskriften behandlar frågor inom skilda pedagogiska praktiker. Tidskriften vänder sig till verksamma forskare och skolaktörer i skilda skolformer och utbildningsverksamheter, samt lärare och studerande vid högskolor och universitet. Besök Utbildning & Lärande Länk till annan webbplats..


Vill du lära dig mer om Publicera? Se inspelningen av Publicera-webbinariet från mars 2023 Länk till annan webbplats..


Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..