Nu finns böcker på jiddisch i Bläddra!

Nu kan alla läsa e-böcker på jiddisch i KB:s app Bläddra. Jiddisch har en lång historia i Europa och är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk. Många av böckerna blir nu digitalt tillgängliga för första gången.

En surfplatta och en mobiltelefon som visar böcker på jiddisch i appen Bläddra.

− Bläddra gör det enkelt för både jiddischtalande och Sveriges bibliotek att hitta litteratur på språket. Det bidrar förhoppningsvis till goda läsupplevelser, men också till att jiddisch kan fortsätta att leva och utvecklas som språk i landet, säger Oskar Laurin, enhetschef för Bibliotekssamverkan på KB.

Inledningsvis innehåller Bläddra cirka 20 titlar på jiddisch, för såväl barn som vuxna. Några exempel är bilderboken Dos Nisele (Nöten) av Sara Schulman och Karl Kjäll, pekboken Hinter gardin in a yidisher heym (Bakom gardinen i ett judiskt hem) av Nikolaj Olniansky samt poesisamlingen Benkshaft av Michael Felsenbaum.

Litteraturen har valts ut i dialog med både läsare och aktörer som förmedlar språket på bibliotek, i skola och förskola. Arbetet har också förutsatt ett nära samarbete med förläggare, författare, översättare, språkvetare och andra jiddischaktörer.

Böckerna i Bläddra är helt gratis att ta del av.

Minoritetsspråk sedan 2000

Jiddisch, som ordagrant betyder ”judiska”, har en ungefär tusenårig historia. Språket växte fram i Central- och Östeuropa och är ett germanskt språk med inslag av hebreiska, arameiska, polska och ukrainska. Språket finns i flera dialekter och skrivs med det hebreiska alfabetet.

Sedan år 2000 är jiddisch ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. Det innebär att samhället har ett ansvar att skydda och främja språket. Till exempel är skolan skyldig att anordna modersmålsundervisning på jiddisch till alla elever som önskar det.

Fakta: Bläddra

Bläddra är en kostnadsfri app med litteratur på Sveriges nationella minoritetsspråk, som lanserades i april 2021. I dagsläget innehåller den e-böcker på jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Målet är att appen även ska fyllas på med finska böcker.

Appen är framtagen av KB för att främja tillgång till litteratur på de nationella minoritetsspråken i hela Sverige. Den går att ladda ner i Appstore (Iphone/Ipad) och Google Play (för surfplattor och mobiltelefoner med Android).

Mer information och grafiskt material

Arbetar du på bibliotek eller en annan organisation där du vill sprida information om Bläddra? KB har tagit fram webbilder för nedladdning, affischer för utskrift, vanliga frågor och svar samt instruktioner för användning.

Läs mer om Bläddra och ta del av materialet
KB:s uppdrag för Sveriges nationella minoriteter
Om jiddisch på Institutet för språk och folkminnens webbplats Länk till annan webbplats.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..