Aktuellt från Swepub: juni 2023

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Swepub.

Release av Swepub 1.11

En ny version av Swepub sattes i produktion den 16 maj. I releasen ingick till exempel gränssnittsförbättringar i Swepubs tjänst för bibliometri, en uppdaterad version av Svenskt register över sakkunniggranskade publiceringskanaler (Svenska listan) från Vetenskapsrådet och Havs- och vattenmyndighet som en ny organisation i Swepub. Uppdatering av Crossref-data och uppdatering av modeller för autoklassning resulterade till flera berikade poster i Swepub.

Läs hela versionsinformationen.

Nästa Swepub release

Swepubs version 1.12 är planerad till torsdag den 19 oktober. Releasen är planerad att innehålla bland annat förbättringar i Swepubs tjänst för Databearbetning.

Revidering av Swepubs format och praxis

Under vårterminen 2023 har en arbetsgrupp bestående av representanter från KB och lärosätesbiblioteken arbetat med att se över och revidera anvisningarna för Swepubs praxis och överföringsformat för att stödja registrering och dataöverföring av metadata om forskningsresultat.

Resultatet av detta arbete är utkast på följande dokument:

  • Nationella riktlinjer för beskrivning av forskningsoutput 1.4
  • Svensk indelning av forskningsoutput 2023
  • Swepub MODS format specification 4.0

Utkasten har skickats ut till de anslutna organisationerna och till intressenter. Kommentarer på dessa dokument önskas senast fredag den 30 juni.

Publicering av de slutgiltiga versionerna är planerad till september 2023.

Dokumenten kommer preliminärt att gälla från och med den 15 februari 2024 när release av Swepub är planerad.

Swepubdag 2023

Den 22 september arrangeras en digital Swepubdag med inspiration och erfarenheter kring Swepub, kvalitetssäkring och öppna datakällor. Vi kommer att höra presentationer från OpenAlex, Vetenskapsrådet och Karolinska Institutet utöver Swepub. Anmälan och programmet läggs ut under sommaren.

Swepub utvecklingsråd

Swepub utvecklingsråd träffades på Uppsala universitetsbiblioteket den 16 juni 2023. Dagen inleddes med ett kort möte där utvecklingsrådet fick en lägesrapport och presentation om DiVA-konsortiet. Dagen fortsattes med en workshop kring fortsatt vision för Swepub.

Swepubs referensgrupp

Swepubs referensgrupp träffades den 19 juni. Utöver lägesrapporten fick referensgruppen komma med synpunkter på de reviderade anvisningarna för Swepubs format och praxis.

Enkätutskick om förutsättningarna att delta i Swepub

Under maj skickade KB ut en enkät för att ta reda på hur de lärosäten och forskande myndigheter som inte är anslutna till Swepub synliggör sin forskning och deras intresse och förutsättningar för att leverera data till Swepub. Enligt KB:s instruktion ska myndigheten tillhandahålla en heltäckande datakälla för utvärdering av svenska vetenskapliga publikationer. Syftet med enkäten var att undersöka förutsättningarna för flera forskningsorganisationer att delta i Swepub.

Av 80 respondenter svarade 30. Ett fåtal hade förutsättningar att leverera till Swepub utifrån dagens leveranssätt. Det handlar dock om ett fåtal organisationer med forskningsuppdrag och totalt rör det sig om få forskningspublikationer. Intresset för att leverera data var blandat.

Användning av Swepub

Universitetskanslersämbetet publicerade sin årsrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. den 15 juni. I avsnittet Forskningspublikationer redovisas trender i publicering inom olika forskningsämnesområden till och med 2021 som baseras på data från Swepub.

KB:s årliga statistik Öppen tillgång i siffror som baseras på Swepub-data och uppgifter från Unpaywall kommer att publiceras under sommaren.

Swepub-träff

Den 5 september kommer nästa digitala Swepub-träff att hållas med tema UKÄ och Swepub. Då finns tillfälle att höra och diskutera mer om UKÄ:s användning av data från Swepub. Amanda Hansson från UKÄ kommer att inleda. Inbjudan kommer att skickas via Swepubs sändlista.

Kalender

  • Swepub-träff med tema UKÄ och Swepub den 5 september kl. 11-12 (inbjudan via Swepubs sändlista).
  • Möte i Swepub utvecklingsråd den 8 september 2023.
  • Swepubdag 2023 den 22 september.
  • Release av Swepub 1.12 preliminärt den 19 oktober 2023.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..