Libris utvecklingsråd

Representanterna i utvecklingsrådet fungerar som en länk mellan Libriskollektivet och KB. I år har rådet fått flera nya medlemmar. Lär känna några av dem!

En liggande Sverigekarta med bokstäverna L I B R I S i alfapetbokstäver.

Libris utvecklingsråd består av representanter från bibliotekssverige och utses av SKR (Sveriges kommuner och regioner), SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund), Specialbiblioteken och MTM (Myndigheten för tillgängliga medier).

Medlemmarna deltar i rådgivande samtal om strategiska frågor, samordningsfrågor och kan dela sina organisationers perspektiv på Librisverksamheten. Rådsmedlemmarna träffas minst två gånger per år för möten och workshoppar.

Eftersom rådet fick flera nya medlemmar under 2023 skulle vi från KB:s sida vilja presentera några av rådsmedlemmarna lite utförligare. De har fått göra en kort presentation av sig själva och svara på frågan:

Vad har du för förväntningar på ditt uppdrag i Libris utvecklingsråd?

Olof Berge Kleber

Bild på Olof

Fotograf: Emma Berge-Kleber

Jag jobbar som bibliotekschef för Biblioteken i Borås, vilket är ett samlingsnamn för folk- och skolbiblioteken i kommunen. Jag har varit bibliotekschef sedan 2019 och det stora som händer hos oss för närvarande är vår delregionala klustersamverkan Knallebiblioteken som implementeras under hösten.

Jag sitter som medlem i utvecklingsrådet som en av representanterna för SKR och vill se mig som just det, en representant för kanske främst folkbiblioteken, men även andra bibliotek under SKR:s paraply. Därför är det viktigt för mig att alla inom den sektorn ska veta att jag gärna tar emot förbättringsförslag och idéer kring Libris utveckling, var inte rädda för att höra av er!

Karin Albinsson

Bild på Sara

Jag är metadataansvarig på Myndigheten för tillgängliga medier i Malmö. MTM är både en producent av och ett kunskapscentrum för tillgänglig litteratur, som vi distribuerar genom katalogen Legimus. Tidigare har jag arbetat som katalogisatör på universitetsbiblioteket i Lund och European University Institute i Florens.

MTM är relativt nya som Libriskatalogiserande bibliotek och vi är väldigt glada att få vara representerade i utvecklingsrådet. Vi ser fram emot en öppen dialog och ett givande samarbete där vi kan vidareutveckla en stabil och inkluderande tjänst som är enkel att använda för alla. En hjärtefråga för oss är tillgänglighetsmetadata, en fråga som aktualiseras när tillgänglighetsdirektivet, som nu är svensk lag, träder i kraft.

Sara Kjellberg

Bild på Sara

Jag är chef för Malmö universitetsbibliotek och disputerade i biblioteks- och informationsvetenskap inom området vetenskaplig kommunikation. Tidigare har jag arbetat med att utveckla forskar- och forskningsstöd. Mitt arbete grundar sig ofta i det stora intresset för hur digitala verktyg kan underlätta och skapa nya förutsättningar för bland annat utbildning och forskning.

Jag hoppas såklart kunna bidra med kopplingen till lärosätesbiblioteken och våra insatser i Libris. Jag ser också hur vi tillsammans skapar Libris som verktyg och tjänst inom hela bibliotekssektorn. Det är därför viktigt att vi möts kring både utmaningar och möjligheter med Libris och har ett användarfokus. Användare här är både vi själva, när vi interagerar med maskineriet bakom kulisserna exempelvis i katalogisering och fjärrlån, och slutanvändarna, i sökandet efter information. Libris kan egentligen illustrera en del av kärnan i biblioteksverksamhet – det handlar om kunskapsorganisation, bibliografisk metadata och i slutändan informationssökning och tillgängliggörande av kunskap. Det är superspännande tider för alla dessa delar och jag är nyfiken på hur utvecklingsrådet kan medverka i utvecklingen av ett ännu bättre Libris.

Carina Bergman

Bild på Carina

Jag arbetar sedan många år som bibliotekarie på Vitterhetsakademiens bibliotek i Stockholm. Jag vill med mitt deltagande i Libris utvecklingsråd främst vara en länk mellan specialbiblioteken och rådet och jag hoppas att vi tillsammans i rådet kan bidra till utvecklingen av Libris tjänster till gagn för hela bibliotekssverige.

Jenny Fälth Ling

Bild på Jenny

Jag arbetar som enhetschef på biblioteken i Ale kommun som ligger strax norr om Göteborg. Jag ser fram emot att delta i Libris utvecklingsråd genom att jag hoppas ytterligare kunna lyfta in folkbibliotekens perspektiv på Libris samt att jag tror jag kommer att lära mig mycket nytt.

Linda Vidlund

Bild föreställande Linda Vidlund från Sveriges lantbruksuniversitet

Jag heter Linda Vidlund och är överbibliotekarie vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Jag hoppas kunna bidra i arbetet med att utveckla och förbättra Libris. Vi behöver ha perspektiven kring användarnas behov med oss i utvecklingsarbetet, det är något som ligger mig varmt om hjärtat.

Libris är ett samarbetsverktyg som behöver fungera och vara ett stabilt system för oss bibliotekarier såväl som för våra användare. Våra erfarenheter kring samarbetet kan stå modell för framtida utvecklings- och samarbetsprojekt i framtida utmaningar som vi kan komma stå inför.

Övriga medlemmar

I Libris utvecklingsråd ingår även:

  • Daniel Forsman, Stockholms stadsbibliotek
  • Stefan Andersson, Uppsala universitet

Måndagen den 17 april träffades rådet i den nya konstellationen för första gången. Här kan du läsa anteckningar Pdf, 215.9 kB. och titta på en presentation Pdf, 350.5 kB. från mötet.

 

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..