Libris version 1.31

Den 31 maj sattes Libris version 1.31 i produktion.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Huvudsakligt fokus för denna release är programuppgraderingar och infrastrukturellt arbete. En följd av detta arbete är bland annat att alla anrop även mot äldre Libris-API:er som till exempel xsearch och bibspell ska göras med HTTPS.

Det pågår fortsatt även arbete för att skapa förutsättningar för katalogisering med länkade verk och maskinell utbrytning av verk från instans för svenska skönlitterära monografier. Denna version är ytterligare ett steg i den riktning. De justeringar som har gjorts kommer dock inte märkas innan arbetet med länkade verk har satts i produktion. Mer information om det kommer att komma efter sommaren.

Förbättringar

En översyn av Libris metadata pågår kontinuerligt för att förbättra datakvaliteten i allmänhet, normalisera inkonsekventa data, och eliminera obsoleta uppgifter. Utöver det innehåller releaser förbättringar i befintlig funktionalitet i Libris katalogiseringsverktyg.

Säkerhets- och stabilitetsförbättringar

I ett led att bättre kunna hantera en större användning av systemen och att uppdatera säkerheten implementerades lastbalansering under den senaste utvecklingsperioden. I samband med detta omdirigerades all trafik till libris.kb.se. Detta medförde viss driftsstörning för vissa integrationer mot äldre system vid produktionssättningen.

Originalskrift i korten

För poster med romaniserade (translittererade eller transkriberade) uppgifter, till exempel titel, visas nu både latinska alfabetet och originalskriften i till exempel sökresultat.

Buggfixar

Rättning av buggar listas här.

Rättat följande fel:

  • ISSN International Centre följer inte MARC21 i alla detaljer utan har en egen “profil”. MARC-exporten till ISSN International Centre har ändrats så att lodstreck ("|") i 008/23 byts ut mot blanksteg.
  • "Förekommande egenskaper" och "Förekommer i egenskaper" saknas inte längre på klasser i basvokabulärsvyn på id.kb.se.
  • Det fungerar igen att fälla ut egenskaper med många värden i till exempel träfflistan.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..