Swepub version 1.10

I dag produktionssattes Swepub version 1.10

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

En ny version av Swepub sattes i produktion den 16 februari.

I denna release har fokus varit berikning med metadata från den externa datakällan Crossref Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tillhandahåller DOI:er (Digital Object Identifier) för vetenskapliga publikationer. Berikningarna återkopplas via tjänsten Databearbetning Länk till annan webbplats..

I anslutning till lanseringen av den nya versionen har all data hämtats och uppdaterats på nytt.

För frågor eller vidare information kontakta Libris kundservice.

Swepub databearbetning

Nya och förbättrade funktioner i Swepub databearbetning Länk till annan webbplats..

Berikningar från Crossref

Swepub-data har berikats med metadata från den externa datakällan Crossref. Berikningen sker med en spegling av Crossref-data som har hämtats i en datadump.

Vid berikningen matchas DOI och följande uppgifter från originalposterna mot Crossref-data:

 • Abstract i Crossref-fältet abstract
 • ISSN i Crossref-fältet issn-type/value och type med titel i fältet container-title
 • Licens i Crossref-fältet license/date-parts, content-version “vor”, delay-in-days “0” och URL
 • Utgivare i Crossref-fältet publisher
 • Utgivningsort i Crossref-fältet publisher-location
 • Utgivningsdatum i Crossref-fältet published-print/date-parts
 • Utgivningsdatum för artiklar som har publicerats vid ett tidigare tillfälle online (epub ahead of print / online first) i Crossref-fältet published-online/date-parts

Om det finns träff i Crossref och uppgiften saknas i Swepub, läggs den till i följande egenskaper:

 • Abstract i egenskapen summary och språk, om det anges i Crossref-data, i underliggande subegenskap lang
 • ISSN i egenskapen partOf/identifiedBy tillsammans med qualifier (print eller electronic) och titel i partOf/title alternativt hasSeries/title
 • Licens i form av en länk i egenskapen license/id tillsammans med subegenskap startDate
 • Utgivare i egenskapen publication/agent
 • Utgivningsort i egenskapen publication/place
 • Utgivningsdatum i egenskapen publication/date
 • Utgivningsdatum för online-publicerade artiklar i egenskapen provisionActivity/type “OnlineAvailability” och date

Även information om datakällan och tillfället för berikningen läggs till under respektive egenskap på övergripande nivå i egenskapen meta/AdminMetadata.

Eftersom Crossref inte kan särskilja fler än en värdpublikation (titlar som tillhör ett samlingsverk som i sin tur tillhör en serie) sker ingen ISSN-berikning för dessa titlar.

Observera att det finns felaktigheter i Crossref-data. Exempelvis kan en abstract bestå av en anmärkning och informationen om utgivningsort innehålla även utgivare och utgivningsdatum. Det förekommer också att det anges en annan publiceringskanal och ISSN-nummer i Crossref-data än vad som anges i publikationen. I dagsläget går det inte att redigera felaktigheter i Swepub. Vid felaktigheter i Crossref-data rekommenderas att kontakta Crossref Länk till annan webbplats..

Berikningen återkopplas i databearbetningstjänsten under Berikade data med följande rubriker:

 • Abstract
 • Epub ahead of print / online first
 • ISSN tillagt (för att skilja från tidigare berikningar under rubriken ISSN)
 • Licens
 • Utgivare
 • Utgivningsdatum
 • Utgivningsort
Skärmklipp på Swepubs tjänst för Databearbetning med information om gjorda berikningar

Där visas vilken post som har berikats med vilka värden.

Skärmbild på förhandsgranskningen av poster som har berikats med information om licens i Swepubs tjänst för Databearbetning.

Koden för Swepubs berikningar finns dokumenterad i GitHub Länk till annan webbplats..

Effektivisering av datahantering

Förbättrad datahantering i Swepub för att snabbare hämta och bearbeta data.

Förbättrad hantering av poster som berikats med ORCID utifrån lokalt personID

Om en post som har använts för berikningen av ORCID utifrån ett lokalt personID ändras eller raderas i originalkällan, kommer de poster som har berikats med ORCID matchade mot denna post att bearbetas på nytt i samband med den nattliga uppdateringen av Swepub.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!