Öppen vetenskap på agendan för EU-möte 8 februari 2023

Som en del av Sveriges ordförandeskap i EU pågick under 6-8 februari 2023 ett informellt konkurrenskraftsrådsmöte då bland annat öppen vetenskap stod på agendan.

Onsdagen den 8 februari möttes ministrar med ansvar för forskningsfrågor för en policy-debatt om hur man kan stärka och utveckla användningen av forskningsdata från forskningsinfrastrukturer för att bättre kunna möta olika samhällsutmaningar och stärka konkurrenskraften.

På agendan stod också en policy-debatt om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och hur det vetenskapliga publiceringssystemet utvecklas och påverkas av digitaliseringen. Man diskuterade bland annat hinder för att uppnå målen om öppen tillgång, kostnader för vetenskaplig publicering samt hur EU och medlemsstaterna kan arbeta för ett normerande av öppen vetenskap.

KB har i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap. En viktig uppgift i detta uppdrag är att harmonisera riktlinjer med omvärlden, i synnerhet med målsättningar och prioriteringar inom EU-området.

Läs mer om KB:s uppdrag om öppen vetenskap.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!