Nu digitaliseras hundra år av industrihistoria

Genom ett nytt samarbete mellan Umeå universitetsbibliotek och branschorganisationen Jernkontoret ska tidskriften Jernkontorets Annaler digitaliseras och tillgängliggöras.

Umeå universitetsbibliotek arbetar med flera projekt för att digitalisera allt svenskt tryck. För att driva på utvecklingen har universitetsbiblioteket inlett ett samarbete med Jernkontoret som är en branschorganisation kopplad till svenska stålindustrin. I denna satsning kommer biblioteket att arbeta med drygt hundra år av organisationens tidskrift Jernkontorets Annaler. Målet är att digitalisera och tillgängliggöra utgivningen från 1817 fram till och med 1920.

– Det är speciellt roligt att vi nu kan ta tag i en sådan omfattade och viktig tidskrift. Utan detta samarbete hade det varit svårt att digitalisera en så bred utgivning, säger Ulf Sandqvist, avdelningschef för arkiv och specialsamlingar vid UB.

Universitetsbiblioteket arbetar redan med digitalisering och har ett fokus på svenskt material och specifikt utgivning om Norrland. Dessutom har satsningen ett fokus på materialet som har en relevans för forskning eller utbildning. Ulf Sandqvist fortsätter:

– Vi vet att just Jernkontorets Annaler är relevant inom flera forskningsfält till exempel inom ekonomisk historia, historia och arkeologi. Dessutom finns det ett stort lokalhistoriskt värde i många av de artiklar som finns i tidskriften.

Kostnaden för projektet är på ca 270 000 kr och Universitetsbiblioteket och Jernkontoret delar på summan.

Läs mer om projektet för digitalisering av det svenska trycket (DST).

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!