Tre nystartade tidskrifter går med i Publicera

Sedan mars i år har tre nya tidskrifter startats på Publicera, den nationella plattformen för svenska öppet tillgängliga tidskrifter.

Tidskrifterna - Acta Logopaedica, Släkthistoriska Studier och Snow Leopard Reports - ökar mångfalden av discipliner som finns representerade på Publicera.

Acta Logopaedica kommer att publicera vetenskapliga studier som utgår från olika teoretiska perspektiv och omfattar olika forskningsmetoder. Tidskriften kommer att inkludera kliniska studier kring logopeddiagnoser samt norm- och referensdata inom relevanta områden.

Släkthistoriska Studier, som redan har publicerat fyra forskningsartiklar, publicerar bidrag baserade på källkritisk forskning inom alla intresseområden för släktforskare och släkthistoriker.

Snow Leopard Reports (SLR) kommer att publicera artiklar som handlar om den hotade snöleopardens ekologiska status och bevarandestatus och dess bredare livsmiljö. SLR:s huvudredaktör Örjan Johansson påpekar att vi fortfarande vet väldigt lite om denna svårfångade art och att bevarandeinsatser behövs akut. Det är därför värdefullt att denna öppet tillgängliga tidskrift har startats vilket gör det möjligt för forskarna att publicera och läsa artiklar utan kostnad. Dessutom, eftersom artiklarna publiceras med en tillåtande Creative Commons-licens, kan forskare inom området och naturvårdsutövare kopiera, distribuera, anpassa och därmed bygga vidare på den forskning som publicerats i tidskriften.

Uppfyller ett av Publiceras mål

Ett av syftena med Publicera är att göra det möjligt för nya tidskrifter att från början etablera bra redaktionella strukturer och policyer baserade på bästa praxis för vetenskaplig publicering. Finansieringen för nystartade tidskrifter är ofta begränsad. Eftersom det är kostnadsfritt för tidskrifter att gå med i Publicera gör plattformen det enklare och mer kostnadseffektivt för föreningar och lärda sällskap att etablera nya tidskrifter.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!