Välkommen till Träff­punkt bibli­o­teks­pla­ner 19 okto­ber 2022

Är du på gång att skriva en ny biblioteksplan? Arbetar du med att genomföra och följa upp en biblioteksplan? Vill du lyfta frågan på den kommunala dagordningen? Då är den här konferensen till för dig!

Fyra personer möts vid en spiraltrappa i solsken. I förgrunden finns också en suddig person som går förbi.

Foto: Per & Per Fotograf AB

Program

  • Datum: den 19 oktober 2022
  • Tid: kl. 9–12
  • Konferensen sänds digitalt

Kungliga biblioteket (KB) har tagit fram en vägledning för kommuner som arbetar med att skriva en biblioteksplan. Därför har Träffpunkt denna gång fokus på arbetsprocessen inför en ny plan och möjligheterna till att få stöd i det arbetet.

Konferensen lyfter också de viktiga områdena barnrätt och Agenda 2030.

Ingen anmälan krävs

Konferensen är digital, och du behöver inte anmäla dig – alla är välkomna!

Målgrupp för konferensen

Den här konferensen vänder sig särskilt till dig som arbetar med att ta fram, följa upp och arbeta efter biblioteksplanen i en kommun. Du kan vara bibliotekschef, bibliotekarie eller annan tjänsteman i kommunen, eller ha politiska uppdrag. Konferensen riktar sig också till dig som arbetar inom regional biblioteksverksamhet.

Om Träffpunkt

Träffpunkt biblioteksplaner arrangeras av KB tillsammans med Kulturrådet, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och de regionala biblioteksverksamheterna.