Tidskrift för genusvetenskap går med i Publicera och blir öppet tillgänglig

Tidskrift för genusvetenskap var den femte tidskriften att ansluta sig till Publicera, den digitala plattformen för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter.

Tidskrift för genusvetenskap (TGV) grundades i Lund 1980 och är en av Nordens äldsta och största sakkunniggranskade tidskrifter för aktuell tvärvetenskaplig forskning över hela det genusvetenskapliga fältet. TGV presenterar ny forskning, teorier och begrepp samt tillgängliggör forskning för en bred krets. Tidskriftens redaktion byter ort vart fjärde år, och till och med 2025 är redaktionen förlagd till Genusvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. TGV ger ut tre nummer per år, och från och med 2022 kommer att publicera med öppet tillgång direkt vid publikation. Tidskriftens första nummer på plattformen kommer att publiceras senare i år.

-Genom att gå med i Publicera hoppas vi att göra tidskriften tillgänglig för fler läsare och att bidra ännu mer aktivt i den samhällsdebatt där genus-, jämställdhets- och intersektionalitetsfrågor kommit att bli alltmer framträdande, menar redaktörerna Maja Sager och Irina Schmitt.