Nu fylls Bläddra med böcker på meänkieli!

Nu kan alla läsa e-böcker på meänkieli i KB:s läsapp Bläddra. Till att börja med finns drygt 40 titlar, men antalet kommer att utökas successivt.

En surfplatta och en mobiltelefon, som visar appen Bläddra, mot blå bakgrund.

– Vi hoppas att den som vill läsa på meänkieli ska ha stor glädje av att på ett enkelt sätt hitta böcker på språket. Bläddra är ett nödvändigt komplement till biblioteken, där tillgången till litteratur på meänkieli ofta är begränsad, säger Oskar Laurin, enhetschef för Bibliotekssamverkan på KB.

Urvalet av titlar är brett och vänder sig både till vuxna och barn. Till exempel går det att ta del av den episka dikten Keksin runo (Kexis kväde) från 1600-talet, kapitelböcker om familjen Knyckertz och romaner av Bengt Pohjanen. Flera av böckerna blir nu för första gången tillgängliga digitalt.

Litteraturen har valts ut i dialog med både läsare och aktörer som förmedlar språket i skola, förskola och äldreomsorg. Arbetet har också förutsatt ett nära samarbete med förläggare, författare, översättare, språkvetare och bibliotekarier.

Böckerna är helt gratis för alla att ta del av.

Information och grafiskt material

Arbetar du på bibliotek eller en annan organisation där du vill sprida information om Bläddra? KB har tagit fram webbilder för nedladdning, affischer för utskrift, vanliga frågor och svar samt instruktioner för användning.

Läs mer om Bläddra och ta del av materialet

Fakta: Bläddra

Bläddra är en kostnadsfri app med litteratur på Sveriges nationella minoritetsspråk, som lanserades i april 2021. I dagsläget innehåller den e-böcker på meänkieli, romani chib och samiska. Målet är att tjänsten även ska erbjuda böcker på de nationella minoritetsspråken finska och jiddisch.

Utvecklingen av Bläddra är en del av KB:s uppdrag att främja biblioteksverksamhet för de nationella minoriteterna.