Aktu­ellt från Libris: juni 2022

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Libris.

Librisdagen 2022

Fredag 11 november är Librisdagen tillbaka för att ge inspiration och bidra till erfarenhetsutbyte mellan Librisbiblioteken. Konferensen hålls i Stockholm och uppmärksammar också att Libris i år fyller 50!  Program och möjlighet till anmälan släpps i september.

Dewey-seminarium

Det är inte bara Libris som fyller år utan även Dewey firar 10 år i Sverige. Den 10 november hålls ett seminarium om Dewey för att uppmärksamma detta i KB:s Hörsal, Stockholm. Anmälan och programmet släpps i september.

Libris release 1.26

Libris release 1.26 produktionssattes den 15-16 juni 2022. Releasen innehöll mindre förbättringar, bland annat Queerlit som en ny bibliografikod och ett nytt ämnesordssystem vid Göteborgs universitet vars länkade entiteter det går att länka till från Libris katalogisering. Se fullständig versionsinformation.

Nästa Libris release

Libris version 1.27 är preliminärt planerad att produktionssättas den 28-29 september. Releasen är planerad att innehålla maskinell sammanslagning av poster och visning för ändringshistorik med mera.

Arbetet med verk i Libris

Under vårterminen har ett formatteam konstituerats på KB och arbetat aktivt med att ta fram en plan för vidare implementeringen av verk i Libris katalogisering. Arbetet har kommit så långt att det nu kommer att påbörjas en maskinell verksutbrytning för skönlitteratur på testmiljön för Libris katalogisering. Intressenter som BTJ och Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) kommer att involveras i testningen. 

Under höstterminen kommer det att pågå utveckling av verk enligt planen som formatteamet tar fram. Arbetet kommer att omfatta ändringar i både informationsmodellen och gränssnittet. Kommunikation kring kommande ändringar kommer att ske löpande genom Metadatabyrån Länk till annan webbplats. och Nytt inom Libris Länk till annan webbplats..  

Maskinell sammanslagning av Libris-poster

Under vårterminen 2022 har det pågått arbete med att skapa regelverk för sammanslagning av poster vid maskinella importer samt visning av vilka egenskaper som har ändrats. 

Sammanslagningen av posterna innebär att de befintliga posterna kan nu vid import berikas med metadataelement från olika leverantörer utifrån uppsatta regler, i stället för dagens modell som bygger på att den tidigare posten ersätts med en ny, inkommen version. Reglerna för berikningen styr vilken specifik egenskap och från vilken leverantör som får läggas till i posten. Det finns dock en grundregel som inte tillåter överskrivning av manuella ändringar med maskinella samt länkade entiteter med olänkade. Syftet med sammanslagningen är att berika Libris-poster och förbättra datakvaliteten i posterna.

Parallellt med den maskinella sammanslagningen har det tagits fram stöd för metadatas proveniens i informationsmodellen. Detta ligger till grund för visning av ändringshistorik i gränssnittet. Ändringshistorik kommer att visa vilka egenskaper i posten som har ändrats och av vilken sigel samt om de har tillkommit maskinellt eller manuellt.

Libris utbildningar

Till hösten planeras två digitala frågestunder på temat Katalogisering i Libris. Det första tillfället planeras till den 19 september. En frågestund på temat Ämnesordsindexering i Libris planeras till oktober. Mer information och anmälan publiceras på kb.se och i Metadatabyrån Länk till annan webbplats. i augusti.

Metadatabyrån

Metadatabyrån har uppdaterats med arbetsflöden för mångspråk Länk till annan webbplats. och ljudböcker Länk till annan webbplats..  Vi har också publicerat sidan 12 vanliga katalogiseringsmisstag Länk till annan webbplats. - med tips och lösningar för hur du undviker vanliga fällor i Libriskatalogiseringen. 

Sökfunktionen har utökats med möjligheten att filtrera på Del av webbplats, till exempel Beskrivning, Klassifikation, Ämnesord och genre/form.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Metadatabyråns nyhetsflöde Länk till annan webbplats. och kontakta gärna Metadatabyrån för synpunkter och förslag.

Inläsning av mångspråksposter från BTJ i Libris

KB har ingått ett avtal med BTJ om förvärv av rättigheter till ca 60 000 mångspråksposter med syfte att tillgängliggöra dessa poster i Libris. Posterna har tidigare endast varit tillgängliga via BTJ:s system BURK. Med hjälp av Stockholms stadsbibliotek och Mångspråkiga lånecentralen (MLC) har en inventering och ett urval av titlar genomförts under våren. Poster för dessa titlar kommer att läsas in i Libris i början av hösten. Majoriteten av posterna finns inte i Libris sedan tidigare, men de som redan är katalogiserade i Libris kommer inte skrivas över vid import.

Librissamordning KB

KB:s interna samordningsgrupp för Libris arbetar med alla delar av Librissamarbetet. Under den senaste tiden har gruppens fokus varit i samverkan med andra organisationer som använder eller vill använda Libris som en del av sin tekniska infrastruktur.

Kalender

  • Libris release 1.27 preliminärt den 28 september kl. 16 - den 29 september kl. 12.
  • Dewey 10 år i Sverige den 10 november 2022.
  • Librisdagen den 11 november 2022.