Forte stödjer publiceringsavtal för öppen tillgång

Från och med 2022 bidrar Forte med ekonomiskt stöd till Bibsamkonsortiets publiceringsavtal med PLOS. Beslutet är en del i arbetet med att bidra till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.

Den statliga forskningsfinansiären Forte har beslutat att från och med 2022 bidra ekonomiskt till Bibsamkonsortiets publiceringsavtal med PLOS, som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Bidraget innebär att de tolv deltagande organisationerna i avtalet får en lägre kostnad med cirka 12 procent för innevarande år, vilket motsvarar omfattningen av artiklar publicerade hos PLOS inom projekt finansierade av Forte.

Forte kommer fortsätta att bidra till avtalet även under 2023.

– För Forte är det viktigt att bidra aktivt till omställningen till öppen vetenskap, och att vi i detta också stödjer helt öppna tidskrifter blir ett naturligt steg för oss, säger Jonas Björk, Generaldirektör för Forte. Att stödja just PLOS är logiskt också därför att deras tidskrift PLOS One är den vanligaste tidskriften att publicera sig i för forskare med finansiering från Forte om man ser till de senaste fem åren.

– Det är mycket positivt att Forte nu går in och bidrar till publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter, säger Anna Lundén t.f. avdelningschef för Bibliotekssamverkan och forskningsstöd. I den senaste forskningspropositionen tryckte regeringen på betydelsen av att alla berörda aktörer tar ansvar för omställningen till ett öppet vetenskapssystem och det här är ett sätt att närma sig det målet. Fortes bidrag ligger också i linje med de diskussioner som förts inom den partsammansatta gruppen för omdirigering av betalningsströmmar för vetenskaplig publicering.

Utöver avtalet med PLOS bidrar Forte även till publiceringsavtalet Springer Nature Fullly OA tillsammans med Vetenskapsrådet, Formas och Vinnova som omfattar förlagets portfölj av helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Om PLOS

PLOS är ett icke vinstdrivande förlag som enbart ger ut öppet tillgängliga tidskrifter. Förlaget startade 2001. PLOS ger ut 12 tidskrifter med huvudsakligt fokus på medicin och naturvetenskap.

Läs mer om PLOS Länk till annan webbplats.

Om Forte

Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, är en statlig myndighet under Socialdepartementets ansvarsområde. De främjar och stödjer forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Fortes arbete utgår från en vision om ett samhälle med god hälsa, hållbart arbetsliv och hög välfärd.

Läs mer om Forte Länk till annan webbplats.

Om Bibsamkonsortiet

KB förhandlar avtal med förlag rörande elektroniska informationsresurser och vetenskaplig publicering å Bibsamkonsortiet vägnar. Deltagande organisationer i konsortiet är universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. År 2022 är omsättningen ca 550 miljoner kronor.

Läs mer om Bibsamkonsortiet