Swepub version 1.4

Den 16 september produktionssattes Swepub version 1.4

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Swepub version 1.4 produktionssattes 16 september.

Den 29 september har Swepub söktjänst för första gången laddats med data från Swepub. Det betyder att Swepubs söktjänst nu innehåller samma deduplicerade, normaliserade och berikade data som i de nya tjänsterna. De tidigare separata metoderna för hantering av lärosätenas data är därmed ersatta med ett och samma flöde.

Allmänna frågor om Swepub ställs till kundservice.

Nyheter i 1.4.0

Integration till Swepub sök

[SWEPUB-846, 847, 851]

Konvertering och dataintegration från Swepubs nya datalager till Swepub sök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är nu i drift. Det separata dataflödet till Swepub sök är ersatt med ett gemensamt flöde. Samma normaliserade, berikade och deduplicerade data är nu tillgängliga i båda tjänsterna. Swepub sök uppdateras löpande efter data i det nya datalagret har hanterats och omindexerats.

Arbetet med konverteringen och dataintegrationen har inneburit att stöd för viss funktionalitet i den befintliga söktjänsten inte längre finns med medan andra uppgifter är mer fullständiga. Exempelvis finns avgränsningen till fritt tillgängliga publikationer inte med som filtreringsmöjlighet. Däremot finns det mer utförlig information om affilieringar, utgivning, ämnesklassificering och språk.

Swepub leveransstatus – ny bakomliggande lösning

[SWEPUB-841]

Tidigare lösning är ersatt med en stabilare och mer träffsäker lösning som ger nya möjligheter:

  • stöd för de lärosäten som levererar data till Swepub från flera källor
  • möjlighet att ta fram historik för leveranser, vilket inte var möjligt tidigare

Gränssnitt och API i Leveransstatus har inte förändrats i denna version.

Tillgänglighet i Swepub datastatus

[SWEPUB-857]

Tjänsten Datastatus har testats utifrån kriterierna enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kvarstående avvikelser i Datastatus finns beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen på kb.se.