Nu har Sverige en biblioteksstrategi

Under fredagen presenterade regeringen Strategi för ett starkt biblioteksväsende, som lyfter bibliotekens viktiga roll för demokrati och fri kunskapsförmedling. Samtidigt får KB i uppdrag att föreslå formerna för en stärkt bibliotekssamverkan, samt att utveckla vissa nationella digitala bibliotekstjänster.

En kvinna med blont hår, glasögon och mörkblå kavaj mot en ljus bakgrund.

Foto: Jann Lipka

Regeringens strategi slår fast att biblioteket är ett rum öppet för alla, som ger fri tillgång till litteratur och information. Det är också en plats för möten och det demokratiska samtalets utveckling samt fri kunskapsförmedling och åsiktsbildning.

– Vi är glada att regeringen nu har fattat beslut om en biblioteksstrategi. Den tar tydligt avstamp i Demokratins skattkammare – det strategiförslag som KB för tre år sedan lämnade till regeringen. Sedan dess har bibliotekens roll i lokalsamhället stärkts, inte minst i kristider. Digitaliseringen har också tagit ett steg framåt, vilket bland annat märks i en ökad strömning av ljud- och e-böcker. Den nya strategin pekar tydligt ut riktningen för bibliotekens fortsatta utveckling, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Samverkan och digitala bibliotekstjänster

Strategin innehåller regeringens åtgärder för att stärka de svenska biblioteken, inklusive olika myndighetsuppdrag på området. Bland annat får KB ett nytt uppdrag som innebär att föreslå formerna för hur samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet kan stärkas.

KB får dessutom ett uppdrag att utveckla vissa nationella digitala bibliotekstjänster för prioriterade målgrupper som exempelvis personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Uppdraget är nära kopplat till det nya samverkansuppdraget, och berör bland annat de digitala tjänsterna Världens bibliotek Länk till annan webbplats. (med böcker på andra språk än svenska) och Bläddra (med litteratur på minoritetsspråk).

– Uppdragen kommer vid helt rätt tidpunkt, för hela biblioteksväsendet och för KB:s möjlighet att främja samverkan i en digital tid. En självklar början är arbetet med att förvalta och utveckla de tjänster som riktar sig till bibliotekslagens prioriterade grupper. Vi ser fram emot att planera uppdragen och hur vi ska ta oss an dem tillsammans, säger Karin Grönvall.

Pågående arbete för starka bibliotek

Sedan KB lämnade in Demokratins skattkammare 2019 har flera av satsningarna i förslaget redan förverkligats. Det gäller till exempel satsningen Digitalt först med användaren i fokus, som hade till syfte att höja folkbibliotekens digitala kompetens, och KB:s uppdrag att etablera resursbibliotek för de nationella minoriteterna.

Under 2021 kom dessutom två utredningar som är viktiga för den likvärdiga tillgången till bibliotek och information: Skolbibliotek för bildning och utbildning Länk till annan webbplats. och utredningen Papper, poddar och … om pliktmaterial Länk till annan webbplats. (det kulturarv som KB och andra så kallade pliktbibliotek samlar in och bevarar). Båda utredningarna nämns i den nya strategin.

– Utredningarna kommer vara mycket betydelsefulla för läsfrämjande, medie- och informationskunnighet, samt den framtida tillgången till samtidens offentliga samtal. Vi inväntar nu resultaten med stort intresse, avslutar Karin Grönvall.

Presskontakt

Lotta Serning, kommunikationschef
070-007 33 21
lotta.serning@kb.se