Digiteket utvecklas tillsammans med Kulturrådet

Lärplattformen Digiteket är en viktig infrastruktur för kompetensutveckling för medarbetare på folkbibliotek. Nu har KB och Kulturrådet nått en överenskommelse om att utveckla Digiteket till att även omfatta läsfrämjande.

Person sitter i soffa i Annexet och läser en bok. Foto: Per & Per Fotograf AB

Nationellt kompetenslyft inom läsfrämjande

Nu startar Kulturrådet upp ett nationellt kompetenslyft inom läsfrämjande. Kulturrådet och KB har beslutat om att samverka och Digiteket kommer därför att utvidgas till att också innehålla lärresurser inom läsfrämjandelyftets olika kunskapsområden.

Läs mer om det kommande utvecklingsarbetet på Digiteket:

Digiteket Länk till annan webbplats. startades som en del av det nationella kompetenslyftet Digitalt först med användaren i fokus och har i dagsläget ett fokus på lärresurser kopplade till digitala kompetenser och medie- och informationskunnighet.

På uppdrag av KB ansvarar Biblioteken i Malmö för drift och utveckling Digiteket.