Tren­der i bibli­o­teks­pla­nerna

Nu släpper KB rapporten Trender i planerna 2020, som är en analys av de kommunala biblioteksplaner som antogs detta år.

Utifrån Bibliotekslagens paragrafer, andra lagar av betydelse för området, internationella överenskommelser och händelser i omvärlden har KB följt upp biblioteksplanernas innehåll. Den här gånger omfattar analysen planer med startår 2020.

Om innehållet

2020 blev ett annorlunda år för biblioteken på grund av Coronapandemin. Rapporten lyfter därför också några exempel på hur biblioteksverksamheten i landet ställdes om under detta år.

Rapporten visar bland annat också hur statliga satsningar, som Bokstart och Digitalt först med användaren i fokus, har satt avtryck i planerna.

En första analys av 2020 års biblioteksplaner presenterades på konferensen Träffpunkt biblioteksplaner i oktober 2021.

Senast en liknande analys gjordes var på planer med startår 2017.