KB-labb skriver om AI och bibli­o­te­ket i C&RL

Vad innebär artificiell intelligens (AI) för biblioteksvärlden och hur kan biblioteken möjliggöra för mer etiskt AI? Det reflekterar KB-labb kring i en artikel i Open Access-tidskriften College & Research Libraries.

Kollage av framsidor av dagstidningar.

KB-labb bedriver forskning som fokuserar på AI i ett bibliotekssammanhang.

I takt med de senaste årens explosionsartade framväxt av nya tekniker, har frågan om vilken roll AI kan spela inom biblioteket blivit allt hetare. Men trots ett växande intresse bland bibliotekarier finns i dag överraskande lite forskning på området.

KB-labb har försökt fylla denna lucka genom att bedriva forskning som fokuserar på AI i ett bibliotekssammanhang. Målet med den nya artikeln Making and using AI in the library: creating a BERT model at the National Library of Sweden är att visa hur AI-teknik skapar nya möjligheter att hantera och organisera information på ett bibliotek. Det handlar till exempel om automatiserad klassifikation och berikad metadata, men även om hur bibliotekens samlingar kan skapa potential för ännu bättre AI-verktyg i framtiden.

På så sätt nyanseras bilden av bibliotek, som annars lätt framstår som passiva i sammanhanget. Biblioteken kan i själva verket ha en viktig roll att spela inom den fortsatta AI-utvecklingen, särskilt för språkteknologi på andra språk än engelska och kinesiska.

Läs hela artikeln

Artikeln har accepterats för publicering i tidskriften College & Research Libraries (C&RL) men kan redan nu läsas som en preprint via SocArXiv Länk till annan webbplats..

KB-labb är en forskningsnära och kreativ miljö som på kort tid etablerat sig som en central nod i svensk datadriven forskning. Läs mer om verksamheten här!