Världens bibliotek tilldelas Greta Renborgs pris

Greta Renborgs pris 2021 går till Världens bibliotek. En digital tjänst med e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska.

Världens bibliotek får utmärkelsen för att i Greta Renborgs anda ha breddat, demokratiserat och ökat tillgängligheten till angelägen litteratur. Priset delas ut av Svensk biblioteksförening.

En digital tjänst på en mängd språk

Världens bibliotek är en digital tjänst som erbjuder e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska. Syftet med Världens bibliotek är att främja läsning och kunskap för att alla ska kunna verka i samhället på egna villkor. Alla människor har enligt språklagen rätt till sina språk och en språklig utveckling. Alla har också rätt till att deras språk och kulturella identiteter blir synliggjorda och värdesatta.

Nya språk och böcker läggs till löpande i Världens bibliotek. Idag finns böcker på ett antal språk, som till exempel:

 • Albanska
 • Arabiska
 • Assyriska / Syrianska
 • Bosniska / Kroatiska / Serbiska
 • Kurdiska
 • Persiska / Dari
 • Polska
 • Somaliska
 • Thailändska
 • Tigrinska
 • Turkiska

Tjänsten drivs av Biblioteken i Malmö och finansieras av Kungliga biblioteket, Nasjonalbiblioteket i Norge och Kulturrådet, som en del av satsningen Stärkta bibliotek. Världens bibliotek finansieras med offentliga medel och är öppet för alla att använda i Sverige och Norge.

Logga Världens bibliotek.