Angelägen forskning: Meröppet bortom tekniken 28/10

Välkommen till Angelägen forskning – ett nytt forskarforum för stärkta bibliotek, arrangerat av Kulturrådet och Kungliga biblioteket. Det första tillfället i denna serie av seminarier, sänds via Digiteket den 28 oktober.

Angelägen forskning, ett forskarforum för stärkta bibliotek. Logga för Kulturrådet och Kungliga biblioteket.

När: Torsdag 28 oktober kl 09.00–10.00
Var: Digital sändning via Digitekets webb Länk till annan webbplats.. Ingen föranmälan krävs.

Meröppet bortom tekniken

Många bibliotek har infört, eller planerar att införa, meröppet. Att kunna besöka lokalerna utanför den bemannade öppettiden möjliggör för fler att ta del av medierna och använda bibliotekslokalerna. Meröppet ökar tillgängligheten och bygger på tillit mellan lokalsamhället och biblioteket.

Men meröppet är så mycket mer än tekniken. För att biblioteket ska vara tillgängligt behöver lokalen anpassas, bibliotekariers kompetens synliggöras och relationer skapas. Men kan verkligen meröppna bibliotek göras tillgängliga för alla?

Det första seminariet i serien Angelägen forskning inleds med en fördjupad diskussion om meröppet. Här samtalar Anna Åkerberg, biblioteksutvecklare på Region Skåne, med Lisa Engström, universitetslektor vid Avdelningen för ABM och digitala kulturer.

Lisa Engström har doktorerat med avhandlingen Att skapa självstyrande individer; effektivitet och motrörelser. Styrningsrationalitet och icke-rationalitet i bibliotek med obemannade öppettider. I avhandlingen har hon studerat hur meröppna bibliotek tas i bruk.

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket och Kulturrådet. Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier som äger rum ca 5 gånger under ett år, med start 28 oktober.

Seminariet spelas in och kommer göras tillgängligt via Digiteket i efterhand.

Läs mer

Lisa Engströms avhandling:

Rapport om Lunds meröppet:

Peter Alsbjers blogg om Lisa Engströms avhandling:

Region Hallands skrift om biblioteksrummet där Lisa Engströms forskning berörs. Eiler Jansson är huvudförfattare: