Swepub version 1.6.1

Torsdag 20 maj produktionssattes Swepub version 1.6.1.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Version 1.6.1 innehåller endast inläsning av publikationsdata för Institutet för språk och folkminnen. Efter inläsningen kommer data att vara tillgängliga i Swepubs tjänster för bibliometri, databearbetning och datastatus. Omladdningen av data i Swepubs söktjänst kommer att ske dagen därpå.

Denna gång görs ingen omläsning av data för de övriga organisationerna förutom Karolinska institutet. Data från Karolinska institutet kan därav vara inkonsekvent under omläsningen.

Allmänna frågor om Swepub ställs till kundservice.

Ändringar i 1.6.1

Uppsättning av datahämtning för Institutet för språk och folkminnen

[SWEPUB-960]

I och med denna release kommer publikationsdata för Institutet för språk och folkminnen inkluderas i Swepub. Dataleverantören är DiVA. Organisationskoden är sprakochfolkminnen och den auktoriserade affilieringen är sprakochfolkminnen.se.