Förtydligat uppdrag för öppen tillgång

Igår meddelade regeringen att KB och Vetenskapsrådet får förtydligade samordningsuppdrag, för att påskynda omställningen till ett öppet vetenskapssystem. Även lärosätena får ett uttalat uppdrag på området.

En blond kvinna med glasögon och grå kavaj i mot en bakgrund med glastak.

Riksbibliotekarie Karin Grönvall. Foto: Jann Lipka

– Det är glädjande att regeringen förtydligar att det här är ett gemensamt ansvar, och att lärosätena nu fått ett uttalat uppdrag att utveckla arbetet med öppen vetenskap. I dag publicerar vi också den årliga sammanställningen över lärosätenas totala utgifter för vetenskaplig publicering. Att ha kontroll på kostnaderna är en viktig pusselbit i den pågående omställningen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

I mars 2022 ska KB lämna en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Det förtydligade uppdraget har tidigare aviserats i forskningspropositionen Länk till annan webbplats..