Nytt transformativt Bibsamavtal med BMJ

Ett nytt transformativt avtal har tecknats mellan Bibsamkonsortiet och förlaget BMJ.

Sedan 1 januari 2021 finns ett 1-årigt pilotavtal som innebär att forskare vid deltagande organisationer har obegränsad öppet tillgänglig publicering i BMJ Gold OA Journals, och öppet tillgänglig publicering av 70 artiklar i BMJ Standard Collection Journals. Detta förväntas täcka deltagande organisationers totala publicering under 2021. I avtalet ingår även läsrättigheter för BMJ Standard Collection Journals.

Avtalet är efterlängtat och uppskattat av deltagande organisationer.

Under 2021 deltar 22 organisationer i avtalet.

BMJ logotyp