Nytt transformativt Bibsamavtal med Emerald Publishing

Ett nytt transformativt avtal har slutits mellan Bibsamkonsortiet och förlaget Emerald för perioden 2021–2023.

Avtalet innebär att forskare vid deltagande organisationer kan publicera sig öppet tillgängligt i alla förlagets tidskrifter, både hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter. Dessutom ingår publicering på plattformen Emerald Open Research. Utöver ett obegränsat antal publiceringar med öppen tillgång ingår läsrättigheter till alla förlagets tidskrifter, drygt 300 titlar främst inom samhällsvetenskapliga ämnen, i avtalet.

Under 2021 deltar 29 organisationer i avtalet.