Swepub version 1.5

Torsdag 14 januari produktionssattes Swepub version 1.5.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

I version 1.5 lanseras en utökning av Leveransstatus med historiska dataleveranser en månad bakåt i tjänsten Swepub databearbetning.

API:et mot Swepub Bibliometri har utökats för att underlätta för andra att hämta Swepubs metadata, exempelvis för publikationslistor.

Förhandsvisningen i Swepub databearbetning är förbättrad.

Efter release startar en omläsning av all data. Den beräknas vara klar efter cirka fem dagar. Under tiden kan data i Swepubs tjänster för bibliometri, databearbetning, datastatus och ämnesklassificering vara inkonsekvent. Efter det återgår man till de dagliga hämtningarna av nya och ändrade data, baserat på tidsstämplar i posterna. 

Allmänna frågor om Swepub ställs till Libris kundservice.

Öppna API:er till Swepub

För att göra det enklare att använda Swepubdata i egna applikationer har API:et mot Swepub Bibliometri Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utökats.

Utökning av BibliometriAPI:et

[SWEPUB-102]

API för Bibliometri har utökats med möjlighet att hämta poster via:

 • organisationsspecifikt personID
 • ORCID
 • DOI
 • personnamn
 • titel för forskningsoutput, relaterad resurs och serie
Swepubs BibliometriAPI som har utökats med möjlighet att hämta metadata bland annat via beständiga identifikatorer DOI och ORCID.

Utökning av ämnesfiltrering i BibliometriAPI:et

[SWEPUB-850]

Utöver oneDigitTopics, threeDigitTopics och fiveDigitTopics går det nu att filtrera även på subjects.

Swepub databearbetning

Nya och förbättrade funktioner i Swepub databearbetning Länk till annan webbplats..

Swepub leveransstatus – visning för tidigare leveranser

[SWEPUB-875]

Gränssnittet och API för Leveransstatus har utvecklats med att visa även status för tidigare dataleveranser och avvisade poster:

 • Den senaste leveransen visas som default efter sökning av organisation. För att se de tidigare leveranserna klicka på fliken Historik.
 • Status för de tidigare dataleveranserna presenteras radvis så att information om de nyaste hämtningarna finns högst upp i listan.
 • Det går att avgränsa till att endast titta på de dataleveranser som innehöll poster som avvisades av Swepub.

Historiska dataleveranser visas en månad bakåt. Vid en total omladdning av Swepub töms historiken och fylls på allteftersom.

Visning av tabellen med information om hur tidigare dataleveranser till Swepub har lyckats i Swepubs tjänst för Leveranstatus

Swepub datakvalitet – förbättrad förhandsgranskning

[SWEPUB-796]

Gränssnittet för Datakvalitet har utvecklats med en tydligare förhandsgranskning av ofullständiga, motstridiga och berikade poster.

 • Informationen om posten med länkar till ursprungsposten hos datakällan och i Swepubs olika format finns i början av sökträfflistan.
 • Flaggtyperna är markerade med färger som kopplar till de olika typerna av uppmärkningsflaggorna.
 • Det finns mer utrymme för de flaggade värdena i sin helhet.

Datastatus

Tillgänglighet i Swepub datastatus

[SWEPUB-863, 864]

Tjänsten Datastatus har utvecklats utifrån kriterierna enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kvarstående avvikelser i Datastatus finns beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen.

Swepub datastatus

Effektivisering av datahantering

Förbättringar i dataflödet.

Utökning av cache för data från Crossref

[SWEPUB-893, 895]

För att effektivisera verifieringsflödet av DOI har lagring av svar från Crossref utökats. Detta leder till snabbare hantering av data.

Buggfixar

Rättning av buggar listas här.

 • Konvertering mellan Swepub BIBFRAME och MARC21 har justerats så att fältet 773 inte upprepas i Swepub sök [SWEPUB-871]
 • Valideringsfel i API-dokumentationen i Swagger har åtgärdats. [SWEPUB-833]
 • Normalisering av fritext genom att tvätta html-taggar i anmärkningsfält [SWEPUB-650]