Nytt uppdrag om satsning på natio­nel­la minori­teters bibli­o­tek

KB får i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek.

Ett barn håller en bok om Minecraft. Bredvid honom står ett annat barn och bakom dem en kvinna.

– Det här är ett mycket välkommet uppdrag, som följer förslaget till nationell biblioteksstrategi som KB överlämnade till regeringen våren 2019. Vi har redan under mer än ett år haft ett förberedelsearbete tillsammans med de olika grupperna. Nu ser vi fram emot att tillsammans förverkliga det vi diskuterat, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Enligt uppdraget ska KB genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek som resursbibliotek. Uppdraget innefattar Judiska biblioteket (jiddisch), Finlandsinstitutets bibliotek (finska), Nordkalottbiblioteket (meänkieli) samt Samernas bibliotek (samiska) genom ett samarbete med Sametinget.

I uppdraget ingår bland annat att biblioteken ska vara ett stöd för landets kommuner och främja medieförsörjning på de nationella minoritetsspråken. Tillgång till litteratur för barn och unga ska särskilt beaktas.

I dag finns inget motsvarande bibliotek för romani chib som för de övriga nationella minoritetsspråken. Därför bör KB särskilt se över hur man kan etablera en biblioteksverksamhet för språket.

I januari inleder KB en dialog om dessa frågor med de nationella minoriteternas bibliotek samt med representanter för romani chib.

Kontaktinformation

Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie
lars.ilshammar@kb.se
070-007 33 69