Data­le­ve­ran­tö­rerna i Swepub

Hur fördelas data i Swepub mellan olika dataleverantörer? En bild av vilka som levererar data till Swepub visar det.

Swepub består av data som i dagsläget levereras från 44 organisationer. Av dessa 44 ingår 39 i DiVA-konsortiet. De övriga fem levererar data till Swepub från andra egenutvecklade eller kommersiella system.

Ett cirkeldiagram illustrerar hur andelen poster i Swepub fördelas mellan dessa dataleverantörer. De 39 organisationerna som ingår i DiVA-konsortiet ansvarar för 61% av data i Swepub. Av dessa 39 är 32 universitet och högskolor. Dessa 32 organisationer står för 58% av de totala data som levereras från DiVA till Swepub.

Näst största dataleverantören är Lunds universitet som ansvarar för 14% av data i Swepub. Både Karolinska institutet och Göteborgs universitet ansvarar för 9% var. Chalmers tekniska högskola ansvarar för 5% och Sveriges lantbruksuniversitet för 2%.

Cirkeldiagram som visar andel poster i Swepub fördelat per sex dataleverantörer

Förutom ett fåtal mindre lärosäten som inte finns representerade, är Swepub en heltäckande datakälla för översikt och analys av forskning som har publicerats av forskare verksamma i huvudsak vid universitet och högskolor i Sverige.