Nya RDA Toolkit

Betaversionen av nya RDA Toolkit övergår till att bli officiella RDA.

Under flera år har RSC (RDA Steering Committee) arbetat med att uppdatera RDA. Syftet har varit att anpassa regelverket till IFLA LRM (som 2017 ersatte FR-modellerna FRBR, FRAD och FRSAD) och länkade data. Innehållet har strukturerats om och utseendet förändrats.

Övergången, som sker den 15 december, innebär inte att vi börjar använda nya Toolkit. Nuvarande Toolkit kommer att finnas kvar under ytterligare några år för att ge oss möjlighet att anpassa vår praxis och våra anvisningar.

Nya adresser

Nya Toolkit övertar gamla Toolkits adress på https://access.rdatoolkit.org Länk till annan webbplats. och gamla Toolkit får en ny adress, https://original.rdatoolkit.org Länk till annan webbplats.. Vi har blivit lovade att befintliga länkar ska dirigeras om automatiskt. Vi kommer naturligtvis att kontrollera att det har fungerat som det ska men om du upptäcker fel, hör gärna av dig.

Läs mer

Här kan du läsa mer om nya RDA Toolkit Länk till annan webbplats.. Där hittar du också en ingång till betaversionen om du vill bekanta dig med nya RDA före 15 december.

Har du frågor, vänd dig gärna till RDA-redaktionen, rda@kb.se.