Bank­do­sor, skam och sms-poesi

Digitalisering väcker känslor och påverkar det mänskliga mötet. Det vet personalen vid svenska bibliotek. I den nya boken Bankdosor, skam och sms-poesi ger de sin bild av denna komplexa process.

Omslag på boken Bankdosor, skam och sms-poesi.

En berusad man söker hjälp med sin bankdosa. En ung pappa litar inte längre på media. En kvinna undrar om Google är farligt. En bibliotekarie skäms över ett obesvarat mejl.

Det är några av de historier som finns med i boken Bankdosor, skam och sms-poesi. Här belyser bibliotekspersonal från hela landet digitaliseringen utifrån sina yrkesroller. I nio essäer får vi följa deras komplexa arbete som inbegriper både känslor och värderingar. Dessutom bidrar tre forskare vid Södertörns högskola med sina perspektiv på detta samhällsfenomen. Boken fördjupar sig i frågor som:

  • Vad betyder egentligen ”digitalisering” och vad gör den med oss människor? Vilken roll spelar jag som medarbetare och chef vid ett bibliotek?
  • Hur kan vi förstå digitalisering utifrån etiska, medieteoretiska och kunskapsteoretiska perspektiv?
  • Hur kommer känslor som skam och rädsla in? Hur förhåller vi oss till företeelser som utanförskap, top-down-styrning, avprofessionalisering och avhumanisering?

Bankdosor, skam och sms-poesi vänder sig till alla med intresse för bibliotek, demokrati och digitalisering.

Digitalt först med användaren i fokus

Den nya boken är resultatet av forskarcirkeln Skeptikerspåret inom KB:s projekt Digitalt först med användaren i fokus. Projektet är ett nationellt uppdrag med syfte att främja digital kompetens hos allmänheten, genom ett kompetenslyft för bibliotekspersonal.

Arbetet i forskarcirkeln gick ut på att reflektera över egna erfarenheter av digitalisering inom biblioteksvärlden. Cirkeln genomfördes i samarbete med Regionbibliotek Stockholm och Södertörns högskola.

Läs boken!

Du kan kostnadsfritt ladda ner och läsa boken. Den kommer även att finnas i tryckt form från och med slutet av januari 2021.

Redaktör är Stina Bäckström, doktor i filosofi och lektor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola.