Nu lanserar vi Metadatabyrån

Metadatabyrån är en ny webbplats för dig som arbetar med metadata och katalogisering. Den ersätter Katalogisatörens verktygslåda och Anvisningar för katalogisering (RDA).

Metadatabyrån innehåller nationell praxis och anvisningar inom metadata och katalogisering. Här hittar du bland annat:

  • information om KB:s metadatastandarder
  • anvisningar för katalogisering enligt RDA
  • texter om materialtyper
  • praxis för klassifikation
  • länkar till utbildningsmaterial och tjänster

Under hösten fortsätter vi att fylla på med material. Närmast på tur ligger texter om fler materialtyper, auktoritetsarbete och ämnesord. Texterna kommer att publiceras löpande.

Metadatabyrån är fortfarande under utveckling. Fortsätt gärna att höra av dig med tankar kring upplägg, funktion och innehåll. Skicka dina synpunkter och förslag till: metadatabyran@kb.se.