Hur ligger vi till med målbilden för öppen tillgång?

45 % av de vetenskapliga artiklar som skrivs vid svenska lärosäten och andra forskande organisationer i Sverige var direkt öppet tillgängliga 2019.

Det visar att det är en bit kvar till regeringens och EU:s målbild om att alla vetenskapliga publikationer ska publiceras öppet tillgängligt. Men trenden är ökande och de direkt öppet tillgängliga artiklarna ökar mest.

Kungliga biblioteket redovisar återkommande statistik inom ramen för sitt samordningsuppdrag för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Det är idag inte möjligt att ta fram statistik för alla typer av publikationer men arbete pågår för att det ska bli möjligt i framtiden.