Swepub version 1.3

Torsdag 11 juni produktionssattes Swepub version 1.3.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

I version 1.3 lanseras en ny tjänst, Swepub datastatus, som ger översikter och visualiseringar av Swepubs metadata.

Öppna API:er mot Swepub läggs ut och gör det enklare för andra att bygga egna appar och digitala tjänster med Swepubs metadata.

Förhandsvisningen i Swepub bibliometri och databearbetning är förbättrad. Bland annat kan man visa en enskild post i JSON-formatet.

Efter release startar en omläsning av all data för att formatuppdateringar ska få effekt. Omhöstningen beräknas vara klar i början av vecka 25. Höstning sker efter det bara av nya och ändrade data, baserat på tidsstämplar i posterna. 

Allmänna frågor om Swepub ställs till kundservice.

Datastatus

Ny tjänst Datastatus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visualiserar status för posterna i Swepub. Syftet är att ge en översikt och öka förståelsen av Swepubdatat – volymer, status och fullständighet.

Ny tjänst Swepub datastatus

[SWEPUB-770, 795]

Visualisering av Swepubdatat för alla deltagande organisationer eller bara en. Avgränsning går att göra på år och/eller organisation. Detaljer om ämnesklassificering, öppen tillgång och svenska listan visas.

Swepub datastatus

En graf visar fördelningen mellan forskningsämnesområdena 1 till 6. Posterna räknas före sammanslagning av dubbletter.

Notera: summan av poster i grafen motsvarar inte totalt antal poster i urvalet eftersom en post kan ha flera forskningsämnen och alla poster inte har forskningsämnen.

Fördelning på forskningsämne

En graf visar ofullständiga data.

Graf motstridiga data

Det går att spara webbadressen till datastatus för en viss organisation, till exempel http://bibliometri.swepub.kb.se/datastatus/gih.

Om man väljer en organisationen visas länkar dels till listor över poster som autoklassificeras av Swepub, dels till poster med valideringsflaggor kopplade till urvalet för en organisation.

Swepub datastatus för en organisation

Öppna API:er till Swepub

För att göra det enklare att använda Swepubdata i egna appar öppnas nu API:er till Swepubs tjänster. API:erna nås på adressen  https://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/apidocs/

API ämnesklassificering

[SWEPUB-637]

Frågor ställs med titel, abstract och keywords. API:et ger förslag till ämnesklassificering enligt Svenska standard för indelning av forskningsämnen. Algoritmen för ämnesklassificeringen är utvecklad av Kungliga biblioteket.

https://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/apidocs/?urls.primaryName=Classify%20API

API bibliometri

[SWEPUB-706]

Bibliometriska urval med samma parametrar som används i tjänsten Swepub bibliometri. Det går även att fråga efter enskilda poster med postens ID (record ID).

API:et returnerar sammanslagna (deduplicerade) data i JSON.

https://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/apidocs/?urls.primaryName=Bibliometrics%20API

API databearbetning

[SWEPUB-726]

API för att utforska den databearbetning som gjorts i Swepub. Man kan få svar på följande:

 • visa originalposten i MODS. Fråga på post-ID (record ID), till exempel oai:DiVA.org:nnn-1234.
 • lista avvisade poster. Ange höstnings-ID (harvest ID).
 • lista alla flaggor för ett visst urval. Fråga på organisation och (frivilligt) på år.
 • lista poster som har vissa flaggor.
 • visa leveransstatus för en viss organisation. Ger senaste uppgifterna.

https://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/apidocs/?urls.primaryName=Process%20API

API datastatus

[SWEPUB-770]

API för att utforska Swepubdatats status. Urval kan ställas med samma parametrar som används i tjänsten Datastatus.

Totalöversikt – alla deltagande organisationer

 • Översiktliga uppgifter om antal poster. Avgränsning kan göras på årtal. Svaret ger poster före deduplicering (även procenttal).
 • Översikt Forskningsämnesområde (SSIF). Avgränsning kan göras på årtal.  Svaret ger poster före deduplicering (även procenttal).
 • Översikt valideringsflaggade data. Avgränsning kan göras på årtal. Svaret ger poster före deduplicering (även procenttal).

Status för en viss organisation (source)

 • Uppgifter om antal poster för en organisation. Avgränsning kan göras på årtal. Svaret ger poster före deduplicering (även procenttal).
 • Fördelning på Forskningsämnesområde (SSIF) för en organisation. Avgränsning kan göras på årtal. Svaret ger poster före deduplicering (även procenttal).
 • Valideringsflaggade data för en organisation. Avgränsning kan göras på årtal. Svaret ger poster före deduplicering (även procenttal).

https://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/apidocs/?urls.primaryName=Data%20status%20API

Informations-API

[SWEPUB-838]

Api för att hämta listor med kontrollerade värden.

 • Lista över forskningsämnen enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen med koder och benämningar på svenska och engelska.
 • Lista över outputtyper i Swepub med benämningar på svenska och engelska.
 • Lista över deltagande Swepuborganisationer (sources) med namn och kod.

http://bibliometri.swepub.kb.se/api/v1/apidocs/?urls.primaryName=Info%20API

API mot Swepub

Swepub bibliometri

Nya och förbättrade funktioner i Swepub bibliometri Länk till annan webbplats..

Berikning av forskningsämnen

[SWEPUB-634]

För att underlätta vid bibliometrisk analys berikas Swepubposter som har forskningsämnen på 3- eller 5-siffernivå nu med överliggande ämnen på 1- respektive 3-siffernivå. Berikningen görs både av poster som lärosätena klassificerar och de som autoklassificeras av Swepub. Detta betyder att klassificerade poster i Swepub nu även har minst ett av forskningsämnesområdena enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen:

 1. Naturvetenskap
 2. Teknik
 3. Medicin och hälsovetenskap
 4. Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin
 5. Samhällsvetenskap
 6. Humaniora och konst

Forskningsämnesområdena visas även i Datastatus.

Visa enstaka poster i JSON

[SWEPUB-733]

I förhandsgranskningen i bibliometri och databearbetning länkar postens ID (record ID) nu till den fullständiga posten i JSON-format.

Tips: webbläsaren Firefox visar JSON-poster på ett överskådligt sätt.

Visa JSON

Swepub databearbetning

Nya och förbättrade funktioner i Swepub databearbetning Länk till annan webbplats..

Motstridiga data

[SWEPUB-529]

Nu visas metadata som Swepub märkt upp då flera fält korrelerar med varandra men innehåller motstridiga eller oförväntade data. Här visas:

 • Upphovsantal motstridigt. Det är mindre än antalet registrerade upphovspersoner för publikationen.
 • Upphov dubblerat. Det finns dubbletter band angivna upphovspersoner.
 • ISSN saknas. Artikel i tidskrift bör ha ISSN.
 • Ämnesklassificering enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen saknas på 3- eller 5-siffernivå.
Motstridiga data

Dubbletthantering

Förbättringar i sammanslagning av dubbletter.

Sammanslagning av Villkor för användning och åtkomst (usageAndAccessPolicy)

[SWEPUB-766]

 • Masterpostens usageAndAccessPolicy @type "Embargo" och @endDate behålls. Alla andra element läggs till i den sammanslagna posten från de andra dubblettkandidaterna om saknas i masterposten, till exempel @id med länk till licens.
 • Om värdet iusageAndAccessPolicy @type "AccessPolicy" är "restricted" i masterposten men "gratis" i de andra dubblettkandidaterna, byts det ut mot"gratis"i den sammanslagna posten.

Sammanslagning av information om projekt, dataset och event

[SWEPUB-767]

Data från dubblettkandidaterna kring projekt, dataset och event som relaterade resurser i partOf följer med i den sammanslagna posten. Gäller

 • Dataset
 • Event
 • Kontrakt (grantAgreement)
 • Initiativ (initiative)
 • Projekt (project)
 • Program (programme)

Buggfixar

Rättning av buggar med allvarlighetsgrad medel eller högre listas här.

 • Fel svarsmängd för Outputtyper, till exempel Konstnärlig output (Artistic work) [SWEPUB-634]
 • Sökning på Svenska listan fungerade inte i bibliometrigränssnittet. [SWEPUB-790]
 • Rättat fel som gjorde att Query failed uppträtt sporadiskt i bibliometrigränssnittet. [SWEPUB-749]

Ändringar i format och mappningar mellan Swepub MODS och Swepub BIBFRAME

Här redovisas förändringar i mappning av inkommande MODS-data till Swepubs informationsmodell Bibframe.

Swepub BIBFRAME

[SWEPUB-562, 529]

 • Konvertering av events som relaterade resurser till bf:partOf@genreForm: "@id": https://id.kb.se/term/swepub/event.
 • Konvertering av mods:url@access till bf:electronicLocator tillsammans med hasNote med information om en länk leder till själva resursen, landningssidan eller förhandsvisningen.