Swepub version 1.2

Måndag 6 april produktionssattes Swepub version 1.2.

Swepub bibliometri, databearbetning och ämnesklassificering är uppdaterade med ny och ändrad funktionalitet.

I version 1.2 ligger tyngdpunkten på effektivare höstning av data, ny tjänst Leveransstatus samt förbättringar i Swepub bibliometri. Efter release startar en omläsning av all data för att formatuppdateringar och förbättringar i dubbletthanteringen ska få effekt. Omhöstningen beräknas vara klar till påskhelgen. Höstning sker efter det bara av nya och ändrade data, baserat på tidsstämplar i posterna. 

I samband med version 1.2 återupptar Swepub även höstning av poster från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och från Riksantikvarieämbetet (RAA).

Allmänna frågor om Swepub ställs till kundservice.

Swepub bibliometri

Nya och förbättrade funktioner i Swepub bibliometri Länk till annan webbplats..

Sammanfattningar och affilieringar i bibliometriuttagen

[SWEPUB-705, 731]

Två nya parametrar (kolumner) tillagda i bibliometrigränssnittet.

  • Sammanfattning (summary) i fritext.
  • Affilieringar (creators) i fritext, som komplement till auktoriserade affilieringar

Båda uppgifterna går att exportera från gränssnittet, men inte söka på.

Länk och historik för sökningar

[SWEPUB-658, 734]

Nu visas sökningarna i länkar/urler i bibliometritjänsten. Det går dels att spara och dela med sig av sökningar, dels att backa till tidigare sökningar i webbläsaren.

Exempel länk: https://bibliometri.swepub.kb.se/bibliometrics?org=cth&subject=1&match-genreForm=conference&from=2020&to=2020

Sökfråga och tidpunkt med i exporter

[SWEPUB-693]

Sökfrågan och tidpunkt följer med i exporter från bibliometrigränssnittet.

Sökning på utgivningsår

[SWEPUB-730]

Avgränsning på utgivningsår ger nu träff inte bara på poster med rena årtal åååå. Även poster med datum, åååå-mm-dd, eller månad åååå-mm, inkluderas i svaret.

Affiliering i fritext

Swepub databearbetning

Nya och förbättrade funktioner i Swepub databearbetning Länk till annan webbplats..

Ny tjänst Leveransstatus

[SWEPUB-673, 695, 752, 758]

Ny tjänst Leveransstatus där status för senaste inläsningar och uppdateringar till Swepub visas per levererande organisation. Antal poster som hämtats eller avvisats visas.

Poster som avvisats då de inte uppfyller Swepubs bibliografiska miniminivå visas tillsammans med feltyp. Posterna kan sedan korrigeras i den lokala publikationsdatabasen och importeras till Swepub vid senare inläsning.

Leveransstatus

Datadumpar

Nya och förbättrade funktioner i datadumpar från Swepub Länk till annan webbplats..

Årsvisa dumpar

[SWEPUB-680]

Från och med version 1.2 kommer årsvisa dumpar från och med 2012 att publiceras på ftp://ftp.libris.kb.se/pub/spa/. Dumparna skapas och läggs ut den 5e i varje månad.

Deduplicering

Ett antal förbättringar i identifiering och sammanslagning av dubbletter.

Förbättringar vid identifiering och sammanslagning av dubbletter

[SWEPUB-638, 738]

  • Poster där huvudtitel (mainTitle) blandas med övrig titelinformation (subtitle) identifieras nu och slås ihop trots att informationen ligger i olika fält på grund av varierande praxis. [SWEPUB-703]
  • Vid jämförelse av poster får versaler och gemener nu samma värde [SWEPUB-709]
  • Justerat algoritmen för titeljämförelse så att enstaka tecken i posternas titlar kan skilja sig och ändå betraktas som samma. [SWEPUB-725]
  • Masterpostens utgivningsuppgifter (Publication) kompletteras nu i fall det saknas med utgivare (Agent) och plats (Place) från övriga dubblettposter. [SWEPUB-712]
  • Förbättrat sammanslagning av serieuppgifter för bidrag, till exempel paper i konferensproceedings. [SWEPUB-717]

Hantering av existerande poster vid deduplicering

[SWEPUB-726]

Förbättringar i hanteringen av existerande poster i samband med deduplicering.

Praxisförändringar

Här redovisas förändringar i praxis, till exempel MODS-relaterat eller i den bibliografiska miniminivån.

Justeringar i den bibliografiska miniminivån

[SWEPUB-733]

  • För poster med outputtyp Preprint krävs inte längre utgivningsår.
  • Justering av reglerna för poster som innehåller projekt, event och dataset som relaterade resurser, samt på poster med organisation som upphov så att dessa ska mottas av Swepub.