Karin Grön­vall: Vi stäl­ler inte in, vi stäl­ler om

"Vår vardag är sedan några veckor tillbaka allt annat än vanlig. Vi håller avstånd. Samtidigt kommer vi närmare varandra. Vi hjälps åt och vi löser nya situationer här och nu", skriver Karin Grönvall.

En kvinna i blont hår, glasögon och grå kavaj lutar sig mot ett räcke.

Foto: Jann Lipka

Bibliotekens verksamhet påverkas starkt av pandemin; Hur kan vi vara tillgängliga för alla efter användarnas behov när en av våra grundpelare – den öppna mötesplatsen – blivit en riskfaktor för smittspridning?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer måste tolkas i det egna sammanhanget. Biblioteken ingår i större organisationer vars huvudmän ansvarar för beslut om verksamhetens inriktning som fysiska öppettider, digital tillgänglighet och ansvaret för personalens arbetsmiljö.

Samtidigt hänger vi samman inom bibliotekssektorn. Vi tar avstamp i samma bibliotekslag som säger att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Att utnyttja digitaliseringens möjligheter är inte längre ett val. Vi vet också att desinformationen flödar och att vikten av källkritik är på riktigt.

Biblioteken delar användare, vi har en historisk tradition av samarbete kring till exempel fjärrlån och system. I ett svårt skede är det viktigt att vi har en dialog kring konsekvenser av de beslut som fattas.

Uppfinningsrikedomen är stor i sektorn: specialöppet för riskgrupper, livesända sagostunder, digital handledning, biblioteket live och take-away från bibblan är några exempel. Allt är inte nya initiativ, men har lyfts fram och paketerats tydligare.

I den stora osäkerheten är det några saker vi vet säkert. Att jobba och umgås digitalt på distans är inte en smittrisk och att utnyttja digitaliseringens möjligheter är inte längre ett val. Vi vet också att desinformationen flödar och att vikten av källkritik är på riktigt. Digiteket – inom Digitalt först med användaren i fokus – har snabbt inriktat sina resurser till stöd för bibliotek som ställer om digitalt i krisen. Testa din motståndskraft mot desinformation, lär dig om upphovsrätt för digitala lösningar, läs temaartiklar kring digitala mötesplatser, digitalt läsfrämjande och digital folkbildning.

På KB följer vi utvecklingen i sektorn och håller kontakt med bland annat Sveriges kommuner och regioner och Sveriges universitets- och högskoleförbund samt närliggande myndigheter, som Kulturrådet och Riksarkivet, och ser var vi kan främja samverkan. Vi diskuterar inte minst behovet av utökad digital informationsförsörjning och hur det kan lösas.

Jag tror att vi i krisens efterdyningar kommer att ta med oss ”Vi ställer inte in, vi ställer om” i vår nya vardag. En av KB:s uppgifter är att ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Den nya plattformen "Biblioteken under corona" är ett redskap i detta arbete.

Karin Grönvall,
riksbibliotekarie