Utbildningsmaterial för Libriskatalogisatörer

KB har sammanställt en lista över befintliga utbildningsresurser kring Libriskatalogisering för självstudier och arbete hemifrån

I dessa tider är det många som inte kan utföra sina vanliga uppgifter på arbetsplatsen utan behöver arbeta hemifrån med andra saker. Det kan vara ett tillfälle att lära sig något nytt eller att fördjupa sina kunskaper i olika ämnen. Som hjälp för den som vill lära sig mer om Libriskatalogisering, Svenska ämnesord, Dewey eller RDA (Resource Description & Access) har KB sammanställt en lista över befintliga utbildningsresurser. En del av materialet har några år på nacken och är inte uppdaterat enligt Libris nuvarande format men vi tror att det kan vara användbart ändå. Ett arbete med att förnya utbildningsmaterialet pågår.