Frukostseminarium om KB-labb

Hur kan man som kulturarvsaktör än mer närma sig forskningen och vilka är pusselbitarna när man bygger upp ett forskningslabb? Hör Love Börjeson, verksamhetsledare på Kungliga biblioteket, berätta om KB-labbet. 

Under en intensiv morgontimme får du insyn i hur labbet fungerar, vilken typ av forskning som bedrivs och vad man bör tänka på när man skapar en liknande verksamhet.

Därefter får du en rundtur i KB:s lokaler i Garnisonen och en inblick i vårt arbete med digitalisering av audivisuellt material.

Tid och plats

11 mars kl. 8:00–10:00 i Kungliga bibliotekets lokaler i Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm (lokal Hasse och Tage)

Program

8:00–8:30 Kaffe och smörgås
8:30–9:30 Love Börjeson om KB-labb, forskningen som bedrivs och erfarenheterna av att starta en sådan verksamhet.
9:30–10:00 Visning av Kungliga bibliotekets lokaler i Garnisonen och arbetet med digitalisering av audiovisuellt material.

Anmälan

Sista dag att anmäla sig är den 6 mars. Anmäl dig genom att skicka e-post till digisam@raa.se, uppge om du har några kostallergier eller liknande.

Då vi bjuder på frukost är vi tacksamma om du meddelar oss så fort som möjligt ifall du skulle få förhinder.

Varmt välkommen!
Kungliga biblioteket och Digisams sekretariat