Totala utgifter för vetenskaplig publicering 2018

KB har sammanställt svenska lärosätens utgifter för vetenskaplig litteratur och publicering av öppet tillgängliga forskningsartiklar i Sverige 2018. I den pågående omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem är det viktigt att få en helhetsbild av lärosätenas utgifter.

Illustration av resursflödet mellan forskningsfinansiärer, lärosäten, bibliotek och Bibsam.

KB har i uppdrag av regeringen att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Målet är att all offentligt finansierad forskning ska bli omedelbart öppet tillgänglig när den publiceras. I omställningen till ett sådant system är det viktigt att få kontroll på kostnaderna, så att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt.

För andra året har KB nu sammanställt de totala utgifterna för vetenskaplig publicering i Sverige. Eftersom utgifterna ska omfatta ett helt år sker sammanställningen med ett års fördröjning. Därför gäller den nya statistiken för 2018. Nytt för i år är att utgifterna presenteras i diagram på KB:s webbplats för att de ska vara tillgängliga och kunna användas av fler.

Utgifter för 2018

I KB:s regeringsuppdrag ingår att sammanställa de totala utgifterna för universitetens och högskolornas vetenskapliga publicering, med hänsyn till publiceringskostnader, prenumerationsavgifter, förvärv och administrativa utgifter.

Sammanställningen visar att kostnaderna för år 2018 var minst 491 miljoner kronor. Den totala siffran är högre, eftersom alla kostnader ännu inte gått att samla in.

Ta del av sammanställningen

För den som har frågor och vill veta mer kommer ett webbinarium att hållas i mars. Datum och mer information annonseras här på KB:s webbplats.

Kontaktinformation

Camilla Lindelöw, handläggare för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer
​070-007 31 94
​camilla.lindelow@kb.se