Nytt avtal mellan Bibsam­­konsortiet och ACS - Ameri­can Chemi­cal Soci­e­ty

Ett nytt avtal har slutits mellan Bibsamkonsortiet och det vetenskapliga förlaget American Chemical Society (ACS). Avtalet innefattar öppet tillgänglig publicering och läsrättigheter till förlagets alla tidskrifter.

Logotyp för ACS, chemistry for life. En gul örn ovanpå en blå uppochner-vänd triangel.

21 svenska högskolor, universitet och myndigheter deltar i det nya avtalet mellan Bibsamkonsortiet och ACS som för första gången ger svenska forskare möjligheten att publicera forskningsartiklar öppet tillgängligt hos förlaget utan att betala författaravgift ("Article Processing Charge"). Avtalet innefattar även läsrättigheter till alla förlagets prenumerationsbaserade tidskrifter.

Avtalet sträcker sig från 2020 till 2022 och täcker publicering av ca 1200 artiklar över treårsperioden.