• Startsida
  • Nytt från KB
  • Stora bris­ter i allmän­he­tens digita­la kunska­per - visar ny under­sök­ning

Stora bris­ter i allmän­he­tens digita­la kunska­per - visar ny under­sök­ning

76% tycker att det bästa med internet är tillgången till mycket information, men bara 19% vet vad https i en webbadress betyder. Detta visar en ny undersökning om allmänhetens digitala kunskaper som Novus genomfört på uppdrag av Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket.

Resultaten av undersökningen visar bland annat att det finns betydande brister i kunskap kring säkerhetsfrågor online och att äldre och de med lägre utbildning har betydligt sämre kunskap. Även kännedom om ägandeförhållandena bland vanliga tjänster och teknikföretag är mycket låg. Fyra av fem känner exempelvis inte till vilka som äger Bank-ID, trots att de flesta använder sig av tjänsten.

Läs rapporten

Logotyper för KB, Svensk biblioteksförening och Novus.