Swepub version 1.1

Torsdag 13 februari produktionssattes Swepub version 1.1.

Med start i Swepub version 1.1 hittar ni versionsinformationen här i nyhetsflödet. Här listas ny funktionalitet, förbättringar och andra förändring i Swepub bibliometri, databearbetning och ämnesklassificering. Ärendenumren som är kopplade till de utvecklade funktionerna anges i hakparentes. Det går även att följa Swepubnyheter genom att prenumerera via e-post. Här väljer du de områden inom KB som du är intresserad av!

I version 1.1 ligger tyngdpunkten på förbättringar i Swepub bibliometri, deduplicering samt på förberedelser för att läsa in data i nya MODS version 3.0.

Efter release startar en omläsning av all data för att formatuppdateringar och förbättringar i dubbletthanteringen ska få effekt.

Swepub bibliometri

Nya och förbättrade funktioner i Swepub bibliometri Länk till annan webbplats..

Ny utformning av parametrar för förhandsgranskning av export

[SWEPUB-668]

Parametrarna är grupperade för bättre överblick.

Dedupliceringar visas i gränssnittet

[SWEPUB-676, 678]

 • Sammanslagna poster markeras med dubblettikon vid masterpostens record-id i Förhandsvisning av export.
 • De poster som ingår i sammanslagen post visas i Sammanslagna ID (duplicate_ids).
 • Antal poster (publication_count) visar hur många poster som ingår i den sammanslagna posten.

Språk i bibliometriexporten

[SWEPUB-599]

Språkkod (language) kan exporteras från bibliometri-gränssnittet.

Rubrikraden låst i förhandsgranskningen

[SWEPUB-669]

Gör att första raden, rubrikraden, följer med när man skrollar i tabellen.

Export i TSV-format

[SWEPUB-635]

Kompletterat exporterna från bibliometri med TSV - tabbseparerat format.

Swepub databearbetning

Nya och förbättrade funktioner i Swepub databearbetning Länk till annan webbplats..

Vid förhandsgranskning visas nu flera poster i databearbetningen

[SWEPUB-672]

Paginering i förhandsgranskning av export gör att det går att bläddra i listorna över ofullständiga och berikade data.

Swepub ämnesklassificering

Nya och förbättrade funktioner i Swepub ämnesklassificering Länk till annan webbplats..

Ämnesklassificering även på engelska

[SWEPUB-464]

Nu visas ämnesklassificeringen både på svenska och engelska.

Deduplicering

Ett antal förbättringar i identifiering och sammanslagning av dubbletter.

Samtliga organisationskoder (source) från dubbletterna läggs till den sammanslagna posten

[SWEPUB-674]

Behövs för att man ska kunna söka på organisationernas samtliga poster oavsett om posterna blivit masterpost eller inte.

Förbättringar vid hopslagning av dubbletter

[SWEPUB-638]

 • Sammanslagning av uppgifter om en och samma person
 • Flera URI:er i dubbletterna kommer nu med i den sammanslagna posten
 • Tomma fält med serieuppgifter (hasSeries) skapas inte längre i sammanslagen post
 • Mindre strikt matchning av huvudtitel/Undertitel (mainTitle/subTitle) för delar: konferensbidrag, bokkapitel osv.
 • Bättre sammanslagning av dubbelaffiliering (hasAffiliation)
 • Rättning av fel som gjorde att dedupliceringen inte fungerade om en post saknar efternamn/förnamn (familyName/givenName).

Ändringar i format och mappningar mellan Swepub MODS och Swepub Bibframe

Här redovisas förändringar i mappning av inkommande MODS-data till Swepubs informationsmodell Bibframe.

 • Konvertering av mods:dateOther till bf-subklasser Availability, Digitization, OnlineAvailability, OpenAccessAvailability under provisionActivity samt Dissertation
 • Konvertering av mods:edition till bf:editionStatement
 • Konvertering av relaterat dataset från MODS till @type: "Dataset"
 • Konvertering av relaterat projekt, initiativ etc från MODS till @genreForm: "@id": https://id.kb.se/term/swepub/[motsvarandeBenämning]"
 • Konvertering av mods:accessCondition till bf:usageAndAccessPolicy
 • Konvertering av affiliering till centrumbildningar och länder från MODS till bf:hasAffiliation@type "Collaboration" och @type "@id": "https://id.kb.se/country/[landskod]"
 • Konvertering till instanceOf@type "Text" som default om ingen mods:typeOfResource finns angiven