Libris version 1.14

Onsdag 5 februari till torsdag 6 februari produktionssattes Libris version 1.14.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Releaseinformationen för Libris har fått ett nytt utseende. Med start i version 1.14 hittar ni versionsinformationen här i nyhetsflödet. Genom att samla all relevant information om releasen blir det enklare att få en överblick av den nya versionen.

Likt tidigare listar versionsinformationen allt från ny funktionalitet, förbättringar och förändringar i Libris. Samtliga med tillhörande ärendenummer.

Informationen är uppmärkt med Libris versionsinformation vilket möjliggör för användare att söka upp information om äldre versioner genom att klicka på etiketten. Ni hittar denna högst upp i inlägget, precis under rubriken.

Det går även att följa Libris nyheter genom att prenumerera via e-post. Här väljer du de områden inom KB som du är intresserad av!

Ny funktionalitet

Nya funktioner i Libris katalogiseringsverktyg: gränssnitt, format, importer och exporter.

Nya funktioner i sidopanelen

[LXL-2473, 2788, 2882]

 • Antalet länkar till entiteterna visas i sidopanelen. En ny knapp visar länksymbolen, och hur många gånger en entitet länkas till. På så sätt blir det lättare att avgöra om man bör använda denna entitet eller inte.
 • Genre/form är inkluderat som föreslagen typ vid länkning till Genre/form-term. Det betyder att användaren inte längre behöver gå till rullmenyn och välja Genre/form för varje länkning.

Ny utformning av länkchip

[LXL-2816]

Chippens maxbredd har ökats så att det får plats betydligt mer information. De kan nu vara upp till en hel rad i katalogiseringsformuläret. Syftet är att minska behovet av att navigera över chippet för att läsa innehållet och att förbereda för kommande länkningar mellan verk och instanser mm.

Länk med ny design

Sökning på 10-ställigt ISBN ger nu träff även på motsvarande 13-ställigt ISBN och tvärtom

[LXL-1834]

Vid fritextsökning måste ISBN-koden skrivas utan bindestreck för att sökningen ska fungera. Den fungerar då på ISBN som förekommer både i egenskapen Identifierad av (identifiedBy) och i egenskapen Indirekt identifierad av (indirectlyIdentifiedBy). Om ISBN skrivs med bindestreck i söksträngen, måste sökningen avgränsas till ISBN i menyn vid sökrutan för att sökningen ska fungera, och då sker sökningen endast i egenskapen Identifierad av. Det går alltså inte att söka med bindestreck på ISBN i Indirekt identifierad av.

Sökning på Verk

[LXL-2763, 2771]

Går nu att avgränsa sökning på Verk till antingen Fritext eller Huvudtitel. Nya facetter i träfflistan för Verk: innehållstyp, språk och genre/form.

Förbättringar

Förbättringar och justeringar av redan levererad funktionalitet.

Visuell avgränsning av egenskaper i gränssnittet

[LXL-2128]

Som katalogisatör kan det vara svårt att urskilja de data man arbetar med, särskilt i Instans av verk som innehåller mycket information.

Åtgärd: Ngn typ av visuell avgränsning för att göra det lättare för ögat att urskilja sektionen man arbetar med.

Andra källor kräver inloggning

[LXL-2250, 2754, 2844, 2869]

 • Från och med version 1.14 krävs återigen att användaren är inloggad för att kunna använda Andra källor.
 • Rättat ett fel som gjorde att kompakt träfflista i Andra källor inte fungerade.

Länkar i katalogiseringsverktyget navigerar konsekvent inom gränssnittet

[LXL-2810, 2864]

Tidigare navigerade länkar i vissa fall till id.kb.se – gällde till exempel om man placerat markören på ett ämnesord och klickade på länkar i kortet. Nu leder länkar i koncept, agent och så vidare till motsvarande resurs i Libris katalogiseringsverktyg. Länk till id.kb.se finns kvar för den som är intresserad.

Vid länkning mellan poster kommer länkad posts kontrollnummer med i konvertering till MARC21

[LXL‑1823]

Kontrollnumret hamnar som väntat i marc 776 #w. Gäller exempelvis vid länkning mellan tryckta och elektroniska utgåvor av seriella eller andra resurser: Annat bärarformat/Beskriven av/Post/Kontrollnummer, motsvarande otherPhysicalFormat/describedBy/Record/controlNumber = 776 #w.

Observera att det fortfarande inte går att ändra kontrollnumren motsvarande exportfält marc 776 #w.

Radera bestånd eller instans – ny terminologi

[LXL-2781]

Funktionen Radera posten heter nu Radera bestånd (återkoppling Bestånd raderades) respektive Radera instans (återkoppling Instans raderades).

Underhåll av Libris vokabulär

[LXL-2902]

Ett antal förbättringar av termer/vokabulär i Libris, avsedda att förtydliga och öka datakvaliteten.

 • Verkstyp Ljudmaterial ändrad till Ljud.
 • Rensat felaktiga referenser och städat termer i Bestånd.

Förändringar i exportrutiner och konvertering till MARC21

[LXL-2847, 2872]

 • Effektivare hantering av exporter av MARC-data från Libris införd eftersom utbrutna verk blir mer vanligt förekommande i Libris och måste hanteras på ett bra sätt .
 • Rättat ett fel i inläsningen av information från Libris exportgränssnitt som gjorde att KB:s TomCat överbelastades och ett antal följdfel uppstod.

Buggfixar

Buggar med allvarlighetsgrad medel eller högre listas här.

 • Tillgänglighet: expandera alla med Alt+plus fungerar nu i Firefox [LXL-1893]
 • Bestånd: rättat fel som gjort att det i vissa fall gått att lägga bestånd på en raderad bibliografisk resurs [LXL-2820]
 • Katalogvård: rättat fel som gjort att det inte gick att flagga av flyttat bestånd i dialogen "Vill du flagga av " [LXL-2852]
 • Ladda ner sammanslagen MARC21: rättat fel som gjorde att det inte fungerat att med Chrome ladda ner/spara post som JSON [LXL-2860]
 • Sök: justerat indexeringen så att det nu går att söka på utgivningsår i poster där Utgivning innehåller ”har del” [LXL-2853]
 • Sök: justerat indexeringen så att det nu går att söka på ISSN där vissa egenskaper ingår. Fungerade inte där egenskapen Identifikator även innehåller Källa och Internationellt intresse. [LXL-2855, 2863]
 • Sök: rättat fel som gjorde att det inte gick att söka på EAN-nummer i vissa fall. Även rättat så att det går att söka på identifikatorerna AudioIssueNumber och MusicPublisherNumber. [LXL-2583]

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Raderat bibliografiska poster från ALMA

[LXL-2868]

Cirka 500 000 defekta bibliografiska poster utan bestånd med ursprung ALMA raderades från Libris 2020-01-23.

Justerat felmappning av Annat bärarformat (otherPhysicalFormat = 776)

[LXL-2769]

Medverkan (contribution) och Uttryck (expressionOf) av har felaktigt suttit direkt på Instansen istället för på Verket.


Aviseringar framtida förändringar

Avisering av förändringar som planeras till nästkommande Librisversion 1.15 (19 mars 2020).

Vid genomgång av länkfälten (760-78X) har vi identifierat några egenskaper på de bibliografiska beskrivningarna som vi avser att ta bort. Det gäller följande egenskaper, för alla typer av länkfält:

 • marc:fieldref (Länkning = 760-78X #6)
 • marc:controlSubfield (760-78X #7)
 • marc:groupid (Länk- och sekvensnummer = 760-78X #8)
 • partNumber (Form för filering = 760-78X #9)
 • marc:toDisplayNote (Visa anmärkning 760-78X ind1)

Syftet är att ta bort obsoleta data och förbereda funktioner bland annat för bidragskatalogisering.