• Startsida
  • Nytt från KB
  • ​Nytt transformativt avtal med Elsevier ger obegränsad öppen tillgång till svensk forskning

​Nytt transformativt avtal med Elsevier ger obegränsad öppen tillgång till svensk forskning

Bibsamkonsortiet tecknar ett läs- och publiceringsavtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier. Det innebär att svenska forskare nu åter får tillgång till förlagets drygt två tusen tidskrifter. Dessutom kommer alla svenska forskningsartiklar kunna publiceras omedelbart öppet tillgängligt (open access).

Symbolen för öppen tillgång, ett öppet hängslås, mot orange bakgrund. Runt det finns några pilar som pekar mot olika ikoner.

Det tidigare avtalet med Elsevier sades upp 2018, eftersom förlaget inte kunde möta Bibsamkonsortiets krav på hållbara priser och öppen tillgång. Efter förhandlingar finns nu ett nytt avtal på plats, som tillgodoser båda parternas önskemål.

– Förhandlingarna har resulterat i att en stor andel av svensk forskning blir öppet tillgänglig och att vi samtidigt får kontroll över de skenande kostnaderna. Det är ett viktigt steg i övergången till öppen vetenskap. Jag är också glad över det stöd och den förståelse vi fått från forskarsamhället under den tid de inte haft åtkomst till de senaste forskningsartiklarna från Elsevier, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, ordförande i förhandlingsgruppen samt Bibsamkonsortiets styrgrupp.

– Vi är mycket glada över detta nya avtal och ser fram emot att kunna stötta det svenska forskarsamhället. Liksom Bibsamkonsortiet beklagar vi att svenska forskare inte har haft tillgång till Elseviers tidskrifter, och vi är nöjda över att ha hittat en lösning. Elsevier är mycket engagerade i öppen tillgång – genom detta avtal vill vi fortsatt stödja Bibsamkonsortiets ambitiösa arbete, på ett hållbart sätt för båda parter, säger Gino Ussi, vice verkställande direktör, Elsevier.

Det nya avtalet innebär:

  • Obegränsad öppet tillgänglig publicering i Science Direct Freedom Collection (inklusive tidskrifter från lärda sällskap), Cell Press och alla öppet tillgängliga tidskrifter
  • En unik pilot som innebär öppet tillgänglig publicering av 100 artiklar i Cell Press hybridtidskrifter, vilket täcker hela konsortiets publicering i dessa tidskrifter
  • Läsrättigheter till Science Direct Freedom Collections cirka 2000 tidskrifter från 1995, och som tillval Cell Press (14 tidskrifter)
  • Publicering med CC-BY licens (eller annan öppen licens enligt författarens önskemål)

Publiceringen inom avtalet förväntas bli cirka 3 800 artiklar per år.

Kostnadskontroll och besparing

Elsevier-avtalet är det största inom Bibsamkonsortiet och stod för 35 procent av omsättningen 2017. Det nya avtalet innefattar både läsning och publicering, vilket gör att kostnaderna blir lättare att överblicka. Detta innebär även en besparing på konsortienivå. Eftersom det tidigare avtalet enbart gällde läsning fick avgifter för publicering betalas utanför avtalet.

Det nya avtalet är treårigt och börjar gälla den första januari 2020. Den totala kostnaden för 2020 fastställs efter 10 december då de deltagande organisationerna tagit ställning till om de ska gå med. För transparensen skull kommer avtalet i sin helhet att publiceras i ESAC registry Länk till annan webbplats. när det är undertecknat.

Fler nya avtal med stora förlag

Bibsamkonsortiet har överenskommelser om nya avtal med SAGE och Wiley. Konsortiet har även sedan tidigare tecknat transformativa avtal med de största tidskriftsförlagen, Springer Nature, Taylor & Francis och Oxford University Press. Syftet med transformativa avtal är ställa om från att betala för prenumerationer till att betala för publicering med öppen tillgång. På så sätt stödjer de nya avtalen svenska forskare i övergången till ett öppet tillgänglig publiceringssystem.

Om Bibsamkonsortiet

KB förhandlar licensavtal för elektroniska informationsresurser till svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstitut. Detta kallas Bibsamkonsortiet och består av 83 organisationer, som deltar i minst ett av 65 avtal. År 2019 är omsättningen cirka 300 miljoner kronor.

Om Elsevier

Elsevier är ett globalt företag inom informationsanalys, som erbjuder digitala lösningar och verktyg inom strategisk forskningshantering, kliniskt beslutsstöd och professionell utbildning, till exempel ScienceDirect, SciVal, ClinicalKey och Sherpath. Elsevier publicerar över 2500 e-tidskrifter, bland annat The Lancet och Cell, 39 000 e-bokstitlar och många referensverk. Elsevier är en del av företaget RELX.

Läs mer om Elsevier på företagets webbplats Länk till annan webbplats.. För mer information, kontakta Andrew Davis, Global Communications, +44 7393 242 466, andrew.davis@elsevier.com

Kontaktperson

Britt-Marie Wideberg, samordnare Bibsamkonsortiet
Britt-Marie.Wideberg@kb.se
070-007 3660