Påminnelse: Skribenter till antologi sökes

Nu letar vi efter bidrag till den sista delen i trilogin över bibliotekariens olika roller. Temat den här gången är "bibliotekarien som utvecklare och producent". Kom gärna med förslag på texter senast 30 november!

Bibliotekarieyrket innehåller en mängd avancerade och professionsöverskridande uppdrag. Förr eller senare ställs alla inför dem. Men kanske skiljer de sig från de uppdrag man såg framför sig under sin utbildning till bibliotekarie.

Antologin Bortom förlägenheten – bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling (2015) behandlade en av dessa stora övergripande uppgifter. Några år senare kom ytterligare en antologi om bibliotekarieyrket, Världen där utanför. Bibliotekariens roll som omvärldsbevakare och analytiker (2018).

Ny antologi på gång

Nu fortsätter Kungliga biblioteket arbetet genom att, tillsammans med skribenter från hela bibliotekssverige, skapa den sista delen i trilogin. Temat denna gång är bibliotekariens roll som utvecklare och producent av arbete, till exempel med gestaltning i biblioteksrummet, programverksamhet, utställningar och övriga aktiviteter vid ett bibliotek.

Därför söker vi texter som resonerar och reflekterar kring utvecklingen av bibliotekariens roll på folk-, skol-, högskole-, universitets- och specialbibliotek. Detta är en ständig utveckling som behöver lyftas med röster från verkligheten.

Vill du bidra? Det här kan du skriva om!

Har du erfarenheter, tankar eller tips som har med bibliotekariens roll som utvecklare och producent att göra? Då kan du vara en av våra blivande skribenter.

Kanske har du varit med och tagit fram specifika lärmoduler, utvecklat olika koncept på biblioteket, samarbeten, programverksamhet eller producerat utställningar? Vill du dela med dig av idéer kring den mångfacetterade rollen som bibliotekarien har som just utvecklare och producent?

Du kan antingen skriv ensam, eller ihop med andra. Tänk brett och fritt kring ämnet ”bibliotekarien som utvecklare och producent”. Vi är ute efter den personliga berättelsen och är öppna för förslag.

Hur anmäler man sitt intresse?

Mejla en text (max en A4) där du kort berättar vad du skulle vilja skriva om till någon av KB:s redaktörer:

carina.heurlin.fernold@kb.se
christine.wallen@kb.se

Ditt ämnesförslag ska vara redaktörerna tillhanda senast den 30 november 2019.

I december 2019 kontaktas de som blivit uttagna av redaktörerna. Slutdeadline för den färdiga texten är 1 april 2020. Som skribent erhåller man ingen ekonomisk ersättning, men får friexemplar av den färdiga boken.

Vi ser fram emot din text!

Fakta: Trilogi om bibliotekariens olika roller

Syftet med trilogin är att:

  • ge en bild av det övergripande arbetet kring kunskap och kunskapande som bibliotekarierollen innebär
  • visa på likheter och skillnader mellan olika bibliotekskategorier
  • skapa förståelse mellan personalgrupperna på olika slags bibliotek.

Genom att ha med representanter från flera olika bibliotekstyper kan trilogin presentera en bredare bild av verkligheten än tidigare. Bilden blir dessutom mer personlig, tack vare att grunden är den personliga berättelsen snarare än vetenskapliga teorier.

Ta gärna del av de två tidigare antologierna i trilogin: